Ruszył konkurs “Zielone Miasta – w stronę przyszłości”

Ministerstwo Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu “Zielone miasta”, którego celem jest promowanie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej. Kandydaturę należy zgłaszać do 12 października br.

Jak informuje MŚ, ruszyła druga edycja konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!”. Poszukiwane są zarówno miasta jak i gminy miejskie, które mogą pochwalić się ekologicznymi i nowatorskimi rozwiązaniami w infrastrukturze, a także poprawiają jakość życia mieszkańców, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

Celem konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. W tym roku konkurs jest przeprowadzamy w następujących kategoriach:

1). ŚRODOWISKO A ZDROWIE: Przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza.

2). OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW: Przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej.

3). EDUKACJA EKOLOGICZNA: Przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne zrealizowane przez miasta, promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Zwycięskie zielone miasta wezmą udział w wizycie studyjnej, podczas której ich przedstawiciele zapoznają się z działaniami inwestycyjnymi, jakie zostały wprowadzone przez ośrodki europejskie, które zdobyły miano Zielonej Stolicy Europy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 października 2015 r.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.zielonemiasta.eu/.