Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rząd chce zmian. Miasta będą musiały adaptować się do zmian klimatu

Rząd chce zmian. Miasta będą musiały adaptować się do zmian klimatu

Miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys. osób będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – wynika z projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Rząd planuje przyjąć te rozwiązania w trzecim kwartale 2024 roku

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Co to jest plan adaptacyjny do zmian klimatu?

Zgodnie z projektowaną nowelą miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. będą musiały opracować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA).

 – Przedmiotem analizy MKiŚ było zidentyfikowanie funkcjonującego już dokumentu strategicznego opracowywanego przez gminy, który mógłby zostać uzupełniany o przedstawione kwestie. Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy, planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przekazano w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Projektodawcy przewidują ponadto, że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie zawierał charakterystykę inwestycji i jej wpływ na środowisko, w tym jej podatność na zmiany klimatu. 

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określi warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zgodne z planem ogólnym oraz wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym podatność na zmiany klimatu, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – dodano.

Jakie efekty wprowadzanych zmian dla mieszkańców?

Według resortu klimatu projektowane rozwiązania pozwolą zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu oraz ograniczyć możliwe straty z tego wynikające.

– Efektem zmian będzie również wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, które pełnią istotne funkcje adaptacyjne, ale także przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia ludzi. Efektem zmian będzie również przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku suszy oraz powodzi – przekonują projektodawcy.

Usprawnienie programów dla “Czyste Powietrze” i “Stop Smog”

Zmiany dotkną też władz na szczeblu wojewódzkim. Dzięki nowym przepisom samorządy będą miały 4 lata (a nie jak wcześniej 3 lata) na opracowanie przez zarząd województwa projektu aktualizacji programu ochrony powietrza.

Nowela ma przyczynić się również do usprawnienia programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”. W przypadku tego pierwszego programu chodzi m.in. o doprecyzowanie sposobu ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego na potrzeby wydania zaświadczenia przez gminy o dochodach. 

Chodzi o uniknięcie przerwy w składaniu wniosków spowodowanej oczekiwaniem na wskaźniki GUS. W przypadku tego drugiego programu mają zostać uwzględnione oczekiwania gmin, tak by był on popularniejszy.

Źródło: pap.pl

Fot: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.