Niemcy zrezygnują z dotowania OZE

Są już nowe cele OZE na rok 2030

14. czerwca 2018 roku Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Europy uzgodniły nową dyrektywę o OZE. Za cel przyjęto próg 32% energii z OZE do 2030 roku z koniecznością okresowej kontroli realizacji oraz możliwością zwiększenia ustalonego udziału.

Jak poinformował Miguel Arias Cañete, komisarz ds. energii i klimatu UE, porozumienie to stanowi ciężko wypracowane zwycięstwo, związane z odblokowaniem prawdziwego potencjału przejścia w kierunku czystej energii w Europie.

Dodatkowo udział OZE w transporcie ma wynosić 14%, przy czym ograniczone ma być zużycie biopaliw pierwszej generacji oraz importu biopaliw. Wzrosnąć ma również rola prosumentów i wykorzystanie instalacji PV o mocy poniżej 25 kW.

Ponadto Komisja Europejska podkreśliła, że zawarcie umowy oznacza jednocześnie, że dwie spośród 8 propozycji zawartych w pakiecie “Czysta energia dla wszystkich” (tzw. Pakiet Zimowy) zostały już uzgodnione przez instytucje UE. Zawarta umowa ma się przyczynić do tego, że UE stanie się światowym liderem w rozwoju OZE.

Komisja Europejska poinformowała, że wprowadzenie w życie przepisów dyrektywy pozwoli Europie utrzymać wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, w transformacji na czystą energetykę oraz w osiągnięciu celów ustalonych w tzw. porozumieniu paryskim.

W dalszej kolejności tekst nowej dyrektywy OZE ma być zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz Radę Europy. Po zatwierdzeniu zaktualizowana dyrektywa w ciągu kilku miesięcy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Państwa członkowskie UE będą musiały przyjąć nowe elementy dyrektywy do swojego prawa krajowego 18 miesięcy po wejściu ustawy w życie.

Z racji tego, że w grudniu 2017 roku unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne ustalili udział OZE w produkcji energii na poziomie 27%, zaś w styczniu 2018 roku Parlament Europejski przegłosował udział OZE na poziomie 35%, to decyzja z 14. czerwca bieżącego roku jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy oboma stanowiskami.

„Nowe ambicje pomogą nam zrealizować cele zawarte w porozumieniu paryskim i przełożą się na większą liczbę miejsc pracy, niższe rachunki za energię dla konsumentów i mniejszy import surowców energetycznych”, poinformował Miguel Arias Cañete.

źródło: energetyka.wnp.pl

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: