Skraplanie

Skraplanie – przejście substancji ze stanu gazowego w stan ciekły.