Słabsze wyniki Polenergii w I półroczu 2018 roku

Raport Polenergii za I półrocze 2018 roku pokazuje, że niestabilna sytuacja na rynku energii obniża wyniki – ze względu na straty na trandingu energią elektryczną zmniejszył się zysk operacyjny (EBITDA) spółki. Nie pomógł nawet znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży.

W I półroczu 2018 roku Polenergia odnotowała 17% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu sprzed roku i wyniósł on 1,574 mld złotych. Mimo to tranding energii elektrycznej wpłynął negatywnie na wynik EBITDA, który został obniżony w tym półroczu aż o 24 mln złotych.

Mimo to Polenergia w I półroczu 2018 roku sfinalizowała umowę z Equinorem w sprawie realizacji projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Jak podaje Jacek Głowacki, prezes zarządu Polenergii: „Ponadto zakończono prace związane z reprofilowaniem ponad ¾ długu naszych farm wiatrowych. To pozwala z mniejszymi obawami obserwować, to co dzieje się obecnie na rynku”.

Niestabilna sytuacja na rynku wywoływana była m.in. niejasnościami w kwestii podstawy wyliczania podatku od nieruchomości oraz aukcji dla nowych farm wiatrowych o mocy wyższej niż 1000 MW, które zostały wyjaśnione jeszcze w tym półroczu. Mimo to nie bez znaczenia są częste zmiany rynkowych cen energii elektrycznej, które odbijają się na wynikach spółek energetycznych.

Polenergia w planach na II półrocze 2018 roku i rok 2019 ma rozwój kilku projektów. W tym np. budowę farmy wiatrowej o moc 185 MW, która uzależniona jest od aukcji w IV kwartale tego roku. W trakcie jest również realizacja projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW oraz elektrownia biomasowa o mocy 31 MW.

Wśród strategicznych inwestycji spółki wymienia się aktualnie budowę dwóch farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III o łącznej mocy do 1200 MW, które zależne są od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. W trakcie jest także wznawianie prac przygotowawczych dla Polenergii Bałtyk I.