Śląskie gminy otrzymają 147,5 mln złotych dofinansowania na OZE

W wyniku konkursu prowadzonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego gminy otrzymają 147,5 mln złotych na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

Władze województwa śląskiego zwiększają pulę unijnych funduszy

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zarząd województwa poinformował o podpisaniu umowy, w ramach której zrealizowane zostaną cztery projekty – jeden niegrantowy na kwotę 53 mln złotych oraz trzy grantowe warte 94,5 mln złotych. Dofinansowanie grantowe trafi do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Dotacja niegrantowa zostanie przekazana dla gminy Zawiercie.

Łącznie dofinansowanie na inwestycje związane z budową lub przebudową infrastruktury trafi do 27 gmin. Inwestycje zakładają montaż 1097 instalacji fotowoltaicznych, 130 pomp ciepła do c.w.u. oraz 241 kotłów na pelet z biomasy – 45 kotłów o mocy do 20 kW i 196 kotłów o mocy od 20 do 30 kW. Konkurs został przeprowadzony w formule otwartej, która umożliwiła gminom pozyskanie dodatkowych środków poza pulą przypisaną dla poszczególnych subregionów. Obecnie około 30 mln złotych jest przeznaczone na trzy konkursy subregionalne, które są rozstrzygane.

StopSmog

Władze województwa zamierzają również wykorzystać dodatkowe pieniądze ze środków unijnych z RPO dla gmin, które przystąpią do programu StopSmog. Rząd na działania poprawiające jakość powietrza przeznacza 55 mln euro, a województwo śląskie dodatkowe 15 mln euro.