Smog ogromnym zagrożeniem dla dzieci

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym, zagrażającym ludziom niezależnie od miejsca ich egzystencji. Są jednak obszary, gdzie smog występuje nadzwyczaj często, a jednym z nich jest również Polska. Jak alarmuje UNICEF, zanieczyszczenia powietrza mogą mieć katastrofalny wpływ na rozwój dzieci w ciągu pierwszego tysiąca dni ich życia. Skutki bytowania młodego organizmu w skażonym środowisku mogą być odczuwalne do końca jego życia.

UNICEF zaznacza, że wdychanie zanieczyszczonego powietrza może spowodować uszkodzenia tkanki mózgowej, a w konsekwencji osłabić rozwój funkcji poznawczych. Jest to niezwykle niebezpieczne, bowiem niesie ze sobą ryzyko nieodwracalnych powikłań.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według organizacji smog jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci, bowiem ich mózgi potrzebują o wiele mniejszej ilości chemikaliów, by doznać uszkodzenia. Nie oznacza to jednak, że osoby dorosłe mogą żyć bez obaw, bowiem cząstki PM2.5 oraz PM10 są w stanie dokonać negatywnych zmian w każdym organizmie.

Zgodnie z opublikowanymi danymi blisko 17 milionów dzieci poniżej pierwszego roku życia mieszka na terenach, gdzie zanieczyszczenia powietrza przekraczają normy co najmniej sześciokrotnie. Najwięcej z nich, bo aż ¾, zamieszkuje Południową Azję.

By uchronić młode pokolenie od komplikacji zdrowotnych, konieczne jest jak najszybsze zwalczenie bezpośrednich źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Jedną z metod walki o czystsze środowisko jest zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, jednakże nadal istnieje wiele państw, które opierają się takim rozwiązaniom.