Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Sokoły wędrowne wracają do polskich lasów

Sokół wędrowny

Sokoły wędrowne wracają do polskich lasów

Leśnicy z Nadleśnictwa Karczma Borowa, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, zainstalowali specjalną platformę z gniazdem dla sokołów wędrownych. Bardzo możliwe, że już wkrótce przybędą do niej te rzadko spotykane w Polsce ptaki. 

B1
Reklama

Krótka historia sokoła wędrownego

Sokół wędrowny jest gatunkiem w większości przypadków osiadłym. Skąd więc wzięła się jego nazwa? Prawdopodobnie od charakterystycznych wędrówek, odbywanych przez ptaki w pierwszym roku ich życia. Gatunek występuje na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktydy. Dawniej jego domem był las, jednak obecnie zakłada gniazda głównie na wysokich budowlach, np. kominach elektrowni, czy najwyższych budynkach w centrach miast.

Sokół wędrowny upodobał sobie Europę. Do lat 40. XX wieku był szeroko rozpowszechnionym gatunkiem na Starym Kontynencie. W Polsce największym skupiskiem tego drapieżnika były Warmia, Mazury oraz Wielkopolska. Jego obecność odnotowano już w 1848 roku. Jednak z powodu “syndromu pestycydów”, czyli negatywnego oddziaływania DDT na ptaki szponiaste, w latach 50. i 60. populacja sokoła wędrownego drastycznie zmalała. Natomiast w latach 70. gatunek już prawie nie występował w Polsce. 

Reklama

Koniec wieku XX i plan reintrodukcji sokoła

W roku 1990 rozpoczęła się walka o przywrócenie sokoła wędrownego do polskich lasów. Podjęto próby reintrodukcji gatunku, a jednocześnie objęto go ścisłą ochroną. Obecnie populacja tych ptaków w Polsce szacowana jest na 30 par lęgowych. Sokół wędrowny, podobnie jak pustułki i kobuzy, nie buduje samodzielnie gniazd, lecz zajmuje gniazda kruków, myszołowów, kań i bielików. 

Wizyta w Nadleśnictwie Karczma Borowa

Sokoły wędrowne od kilku lat chętnie odwiedzają Nadleśnictwo Karczma Borowa, niestety nie mogą tam znaleźć miejsca do gniazdowania. Leśnicy postanowili przyjść im z pomocą i zamontowali platformę ze sztucznym gniazdem w okolicy, w której obserwuje się ten gatunek. Gniazdo zamontowano 5 grudnia na sośnie w jednej z kęp ekologicznych na terenie nadleśnictwa. To pierwsza w poznańskiej dyrekcji platforma założona specjalnie dla sokołów wędrownych. 

karczmaborowa poznan lasy gov pl
Platforma ze sztucznym gniazdem w Nadleśnictwie Karczma Borowa.

Miejmy nadzieję, że gniazdo przypadnie do gustu sokołom wędrownym! 

Źródło: lasy.gov.pl

Fot.: karczmaborowa.poznan.lasy.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.