Stan Wiktoria wpisuje odnawialną energię w swoje prawo

Daniel Andrews, premier tego australijskiego stanu, ogłosił, że cele Wiktorii związane z OZE oscylują wokół 25%-owego udziału tej energii do 2020 roku oraz jej dalszego, szybkiego wzrostu. Polityk szacuje, że do roku 2025 odnawialna energia będzie dostarczała stanowi około 40% z całkowitego zapotrzebowania, w porównaniu z wynikami pochodzącymi z czerwca 2016 roku.


To silny sygnał dla inwestorów – podkreśliła minister środowiska Lily D’Ambrosio. Stwierdziła ona także, że takie działanie gwarantuje pewność tak dla sektora energetycznego, jak i dla odbiorców energii elektrycznej. – Są to ambitne, ale osiągalne cele, a to właśnie składa się na stabilność funkcjonowania polityki. Co więcej, tej zasadnej polityki stara się dopilnować branża przemysłowa, by mieć pewność, że faktycznie podejmuje właściwe decyzje, inwestując w nasz stan – dodała.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Program Wiktorii będzie polegał na przetargu terminowym, który powinien zachęcić inwestorów do budowy nowych projektów wiatrowych i słonecznych. Minister środowiska dodała, że szacunkowe obliczenia wykonane przez rząd wykazały, że po uruchomieniu nowo wybudowanych urządzeń rachunki za elektryczność wykorzystywaną w gospodarstwach domowych zmniejszą się nawet o 30 dolarów rocznie; działanie to spowoduje także redukcję emisji gazów cieplarnianych o 16% do roku 2034.

Stan Wiktoria organizował już wcześniej przetargi tego typu, aby zlecić budowę dwóch nowych elektrowni słonecznych, przeznaczonych do zasilania sieci tramwajowej w Melbourne. Konkursy, które ogłoszono, dotyczyły 100 MW Parku Solarnego Bannerton w pobliżu Robinvale w północno-zachodniej części stanu Wiktoria i 38 MW farmy słonecznej w miejscowości Numerka, w pobliżu Shepparton.

D’Ambrosio oszacowała, że nowe projekty zapewnią 138 megawatów energii słonecznej i stworzą wiele nowych miejsc pracy w regionie.

Lokalne grupy środowiskowe pochwaliły tę decyzję, stwierdzając, że doprowadzi ona najpewniej do ​​tego, że inne stany i terytoria będą próbowały zapisać swoje cele związane z OZE we własnym prawodawstwie. Cała inicjatywa wysyła jednoznaczną wiadomość związaną z odchodzeniem od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.