Czas na wodór jako nośnik energii

Jeżeli Australia chce realnie przejść na ekologiczne i zrównoważone źródła energii, powinna spojrzeć w kierunku nowego nośnika energii elektrycznej, który pozwala na lepsze wykorzystanie źródeł odnawialnych – czyli na wodór, uważają analitycy. Jeśli tak się stanie, a rząd tego kraju zadziała odpowiednio, to Australia stać może się poważnym eksporterem tego paliwa przyszłości.