Systemy IoT dla Smart City we Wrocławiu

Internet Rzeczy (IoT) i systemy Smart City (inteligentnych miast) to coraz popularniejsze na zachodzie zintegrowane systemy zbierania danych i zarządzania przestrzenią publiczną w skali miasta. Pierwszy w Polsce projekt tego rodzaju zainicjowany został właśnie we Wrocławiu. System realizowany będzie przez władze miasta, spółkę Tauron i firmę Ericsson.

W ramach projektu CityLab Wrocław chce tworzyć warunki dla firm, start-upów i naukowców do testowania autorskich i nowatorskich rozwiązań w przestrzeni publicznej. Wynalazki te mają pozwolić na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta.

Współpraca z Tauronem i Ericssonem ma na celu opracowanie nowych usług, które przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii zwiększą komfort życia we Wrocławiu. Systemy te maja dostarczać mieszkańcom bieżących informacji m.in. na temat jakości powietrza czy dostępności miejsc parkingowych w różnych miejscach publicznych. Do budowy tego typu systemu wykorzystana ma być istniejąca i nowa infrastruktura miejska, komunalna, energetyczna i telekomunikacyjna. Rozbudowa dotyczyć ma zwłaszcza sieci do przesyłu danych oraz systemów do ich zbierania, przetwarzania, magazynowania i udostępniania.

Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. Zastosujemy do tego sieć czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji, a także wykorzystamy istniejącą infrastrukturę Grupy Tauron po to, aby świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu – chwali się Michał Koszałka, prezes zarządu w Magenta Grupa Tauron.

Wrocławski projekt rozwijać ma się w kilku dziedzinach. Pierwszą z nich jest monitorowanie jakości powietrza przy wykorzystaniu sieci sensorów umieszczonych głównie w parkach w różnych częściach miasta. Zebrane dane wykorzystywane będą w specjalnej aplikacji, która informować ma mieszkańców o obszarach, gdzie najlepiej wybrać się na spacer. System ma przedstawiać aktualne dane oraz prognozować zmiany z wyprzedzeniem kilku godzin.

Drugim rozwijanym systemem ma być ten do zarządzania miejscami parkingowymi w mieście. Będzie on zbierał dane dotyczące zajętości miejsc postojowych i informował o wolnych. Trzecim – system odpowiedzialny za efektywne wywożenie śmieci z komunalnych śmietników, znajdujących się na przystankach komunikacji miejskiej i skrzyżowaniach.

Tauron i Ericsson mają także zamiar wdrożyć nowy system sterowania słupami oświetleniowymi, które mają pełnić zupełnie nowe, przydatne dla miasta i mieszkańców funkcje. Ulica Powstańców Śląskich będzie pierwszą, gdzie zainstalowana zostanie nowa technologia wraz z siecią sensorów do monitorowania ilości rowerów, pieszych i aut. Na podstawie tych danych dobierane ma być natężenie światła oświetlającego ten teren w nocy.

Jak mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia: – Wrocław jest otwarty na nowe inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców i zapewniające zrównoważony rozwój gospodarczy. Dzięki nowym technologiom możemy udoskonalać przestrzeń miejską, tworząc tym samym miejsce przyjazne do pracy i życia. Cieszy mnie fakt, że rozpoczynamy projekt we współpracy z partnerami gwarantującymi wysoką jakość rozwiązań i rozwój nowoczesnej infrastruktury.

Wszystkie zbierane we Wrocławiu dane mają być przewarzane przez jeden system Internetu Rzeczy. Wykorzystanie tego typu rozwiązania położy podwaliny pod zamienienie Wrocławia w nowoczesne, inteligentne miasto. – Ericsson, mając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych, toruje drogę wdrożeniom SmartCity i IoT w ramach przygotowań do wprowadzenia 5G. SmartCity oraz upowszechnienie IoT usprawni życie mieszkańców, poprawi standard ich życia i zwiększy atrakcyjność inwestycjną – mówi Martin Mellor, szef polskiego oddziału Ericssona i wyjaśnia:- Dzięki sieci operatora komorkowego Plus, po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystana technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio System.

Nad powodzeniem projektu i całością prac związanych z jego realizacją ze strony miasta czuwa Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami. Jak wskazują władze, realizacja prac badawczo rozwojowych w ramach tego projektu ma stworzyć nowe rozwiązania dla miasta, mające poprawić komfort życia wszystkich ludzi w nim przebywających.

źródło: cire.pl