Tauron i Polenergia w sądzie

Dwie spółki zależne grupy Polenergia: Amon i Talia, pozwały Tauron Polską Energię w związku z zerwaniem długoterminowych umów na sprzedaż energii oraz praw majątkowych. Całkowita kwota roszczeń przedsiębiorstw wynosi 343 miliony złotych.

W grudniu 2009 roku obie spółki podpisały z Polską Energią – Pierwszą Kompanią Handlową (PKH) umowę długoterminową na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadectw jej pochodzenia z instalacji OZE (farm w Modlikowicach i Łukaszowie).

PKH, spółka zależna Tauronu, odsprzedawała zakupione certyfikaty pochodzenia spółce Tauron Sprzedaż. Grupa Tauron, z uwagi na spadek cen rynkowych oraz brak zgody Amona i Talii na aneksowanie umowy, podjęła działania zmierzające do zerwania i wygaszenia umów długoterminowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Grupa pozostawiła w PKH wyłącznie te umowy. Pozostałe składniki majątkowe oraz zyskowne segmenty działalności spółki zależnej zostały przeniesione do innych spółek. Tak przygotowana Pierwsza Kompania Handlowa została postawiona w stan likwidacji. Krok ten miał skutkować zerwaniem lub wygaśnięciem umów z spółkami Polenergii.

18 marca 2015 roku likwidatorzy PKH złożyli – pozbawione podstaw – wypowiedzenie umowy, a po upłynięciu umownego terminu zaprzestali nabywania energii i certyfikatów pochodzenia energii od spółek Amon i Talia. Likwidatorami PKH były osoby pełniące funkcje dyrektorów departamentów Tauronu. Takie działanie doprowadziło do powstania szkody w spółkach Amon i Talia.

Zdaniem przedstawicieli spółek zależnych Polenergii takie działanie wskazuje, że Tauron świadomie skorzystał ze szkody Amona i Talii. W związku z tym jest odpowiedzialny za zerwanie umów długoterminowych i szkody, jakie spółki poniosły i nadal ponoszą. Tym samym ich roszczenia są zasadne i zasługują na odpowiednie zaspokojenie roszczeń, o których mowa w pozwie.

źródło: wnp.pl