Tauron przyłączył do sieci ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW

Tauron przyłączył do sieci 8,7 tys. instalacji z odnawialnych źródeł energii, których łączna moc wynosi ponad 108 MW. Zaprezentowane wyniki za pierwsze półrocze br. potwierdzają, że TAURON Polska Energia S.A jest krajowym liderem OSD pod względem potencjału obsługiwanych mikroinstalacji. 

Tauron przyłączył do sieci ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW

Fotowoltaika od Columbus Energy

Tauron Dystrybucja poinformował, że w pierwszym kwartale br. przyłączył do sieci  2 449 mikroinstalacji o łącznej mocy 16,658 MW – w tym 2 446 mikroinstalacji o mocy 16,63 MW, dwie mikroelektrownie wiatrowe o mocy 5 kW oraz jedną mikroinstalację wodną o mocy 23 kW. W drugim kwartale, moc przyłączonych do sieci mikroinstalacji wyniosła aż 42,867 MW. Łącznie powstało 6 206 instalacji – w tym 6 203 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 42,8 MW, jedna mikroelektrownia wiatrowa o mocy 4 kW i dwie mikroelektrownie wodne o całkowitej mocy 0,47 kW. Łączna moc, uzyskania z odnawialnych źródeł przyłączonych w minionym półroczu wynosi ponad 108 MW.

Najlepszy wynik wśród krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych

W roku 2018 do sieci spółki, przyłączono ponad 8 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Z kolei w 2017 roku było to ponad 4 tysiące mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW. Biorąc pod uwagę, zaprezentowane wyniki z pierwszego półrocza 2019 roku, Tauron przyłączył do sieci już ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW.

źródło: gramwzielone.pl