Tekstylny bioreaktor pomaga w recyklingu

Wieloletnia współpraca pomiędzy badaczami z Uniwersytetu w Borås w Szwecji i producentami tekstyliów daje rezultaty – stworzono nowoczesny reaktor, który instalowany jest w różnych częściach świata. Pozwala on na produkcję biopaliwa z różnego rodzaju odpadów.

Obecnie bioreaktor został już przetestowany w wielu miejscach na świecie. Ostatnim z nich są Indie, gdzie szwedzka firma F.O.V. stworzyła spółkę, która dostarcza reaktory o wielkości od 5 m2 do 300 m2. Zainstalowano już około 30 takich reaktorów i trwają prace wdrożeniowe.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pierwszy prototypowy reaktor uruchomiony został w 2014 roku. Testowano go przez kilka lat, wykorzystując do produkcji biogazu odpady kuchenne, a następnie obornik. Rezultaty były doskonałe.

Obecnie tekstylne reaktory wykorzystywane są w kilku krajach świata na całkiem dużą skalę. Produkują biogaz, głównie z odpadów rolniczych.

Nowe aplikacje

Naukowcy weszli w kolejną fazę rozwoju – poszukują nowych aplikacji dla swojego tekstylnego reaktora. Planują sprawdzić, czy możliwe jest produkowanie biopaliwa (bioetanolu), wykorzystując ten sam reaktor.

Naukowcy dostrzegają potencjał w udoskonaleniu tej technologii. Zamierzają znaleźć nowe materiały na pokrycie reaktora. Obecnie składa się on z grubego kompozytu, ale naukowcy chcą zastąpić go cieńszą warstwą, która miałaby być wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

źródło: phys.org