II Forum Wizja Rozwoju i przyszłość polskiej energetyki

Dr Piotr Kociński z Lotos Lab zwrócił uwagę na fakt, że: “w polskiej energetyce brakuje wykształconych skutecznych mechanizmów. Mamy do czynienia z brakiem podejmowania decyzji, przy jednoczesnej zbyt dużej swobodzie powołanych instytucji (…), czego przykładem jest budowa elektrowni atomowej. Firma, która to robiła, zaprzeczała wszystkim standardom z wiedeńskiego „guide booka”, który traktuje o tym, jak należy realizować tego typu inwestycje”.