Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

List Michała Kurtyki do eurokomisarzy o wsparciu dla atomu w ramach transformacji

List Michała Kurtyki do eurokomisarzy o wsparciu dla atomu w ramach transformacji

Minister Klimatu Michał Kurtyka napisał list otwarty do komisarzy unijnych, w którym przekonuje o konieczności rozwijania programu jądrowego w ramach polskiej transformacji energetycznej. Pisze, że “ślad środowiskowy energii atomowej jest nie większy od śladu pozostawionego przez inne technologie”. Dodaje, że bez elektrowni atomowej Polska nie osiągnie celu neutralności klimatycznej.

B1
Reklama

Polski interes w tworzeniu energetyki nuklearnej

Dokładnymi adresatami są Kadri Simons, komisarz ds. energii oraz wiceprzewodniczący Frans Timmermans i Valdis Dombrovskis. Kurtyka potwierdził, że strona polska akceptuje oraz zapewni wsparcie dla unijnej transformacji energetycznej. Zwraca jednak uwagę, że Polska znajduje się w grupie krajów znacznie polegających na paliwach węglowych. W związku z tym, wdrożenie sektora jądrowego do polskiej energetyki ma być słusznym działaniem.

“Z tego też powodu, wzorując się na dobrych przykładach i doświadczeniach innych państw członkowskich, zamierza rozwijać energię jądrową, która zastąpi podstawową generację węglową, a która jest bezemisyjna, stabilna oraz dostępna kosztowo dla polskich obywateli oraz gospodarki. Jesteśmy przekonani, że wszystkie dostępne technologie niskoemisyjne, które mogą pomóc w osiągnięciu UE neutralnej dla klimatu do 2050 r., powinny być wspierane przez Unię Europejską. Dlatego byliśmy zaskoczeni, gdy energia jądrowa nie znalazła odzwierciedlenia w najnowszych politykach UE, w tym w pakiecie Europejskiego Zielonego Ładu, podczas gdy jej miejsce w taksonomii UE jest nadal kwestionowane. W czasie, gdy połowa krajów UE wykorzystuje lub zamierza rozwijać energetykę jądrową w ramach transformacji energetycznej, technologia ta, zapewniająca prawie połowę niskoemisyjnego wytwarzania energii w UE, jest wyłączona z szerokich możliwości finansowych, jakie zapewnia zielona transformacja, co eliminuje równe traktowanie w sektorze energetycznym”pisze szef resortu klimatu. 

Reklama

Odważne argumenty

Dalej Kurtyka zwraca uwagę, że brak wsparcia dla inwestycji w energię atomową mija się z zasadą suwerenności energetycznej krajów członkowskich i narusza traktat Euratom w pierwszych dwóch artykułach. Ponadto zaznacza, że każda technologia produkcji energii negatywnie wpływa na środowisko. Powołuje się na raporty Panelu Klimatycznego przy ONZ – IPCC oraz Międzynarodową Organizację Energetyczną, które uwzględniają energię nuklearną, jako mającą istotną rolę w systemach czystej energii. 

Co więcej, choć nie podaje konkretnych przykładów, minister klimatu powołuje się na badania, które mają dowodzić, że “że ślad środowiskowy energetyki jądrowej, nawet biorąc pod uwagę cały jej cykl paliwowy, na jednostkę mocy wytwórczej nie jest wyższy niż ten, pozostawiany przez odnawialne źródła energii”.

Słowo końcowe Kurtyki

W dalszej części listu Michał Kurtyka chce udowodnić, że energia jądrowa jest dla Polski koniecznym elementem w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zwraca się również z prośbą o bardziej neutralne nastawienie wobec używanych technologii energetycznych, a nuklearne programy energetyczne były uwzględniane w europejskich wsparciach finansowych. 

Źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.