PE: zielone kryteria dla przedsiębiorców i inwestycji – uznanie dla gazu i atomu

Parlament Europejski przegłosował regulacje o traktowaniu gazu ziemnego oraz energetyki jądrowej jako przejściowych rozwiązań na drodze do zeroemisyjności. Wiąże się to z uwzględnieniem ich w kryteriach zrównoważonych inwestycji.

6 celów środowiskowych

Kolejne unijne regulacje, przegłosowane przez eurodeputowanych określają 6 celów środowiskowych, do których zaliczono łagodzenie i adaptacje zmian klimatu, zrównoważenie i ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, w tym zapobiegania powstawania odpadów, a także zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ochronę i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zielone kryteria dla zrównoważonych przedsiębiorstw

Ustalono, że działalność gospodarcza będzie uznawana za zrównoważoną, jeśli przyczyni się do wypełnienia co najmniej jednego z tych celów, ale nie kosztem pozostałych. Nowe regulacje mają ustalić “zielone kryteria” jako wyznaczniki dla inwestorów, dzięki którym będą mogli ubiegać się o dofinansowania z funduszy publicznych i prywatnych i tym samym przyczynić się osiągnięcia przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Taksonomia zrównoważonych inwestycji jest prawdopodobnie najważniejszym osiągnięciem w dziedzinie finansów od czasu wprowadzenia rachunkowości. Będzie to zmiana gry w walce ze zmianami klimatu powiedziała Sirpa Pietikainen główna negocjator w Komisji Ochrony Środowiska.Ekologizacja sektora finansowego jest pierwszym krokiem w kierunku uczynienia inwestycji służącymi przejściu do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Energetyka gazowa i jądrowa jako działania przejściowe

Ustalono również tak zwane działania przejściowe – takie, które naruszają zasady neutralności klimatu, jednak są konieczne, jeśli gospodarka ma osiągnąć tę neutralność. Do takich działań są zaliczne inwestycję w energetykę gazową oraz jądrową. Koniecznie muszą spełniać jednak warunki emisji gazów cieplarnianych, czyli utrzymać je na poziomie najlepszych wyników w sektorze. Dodatkowo nie mogą one wyrządzać żadnej “znaczącej szkody”.

Europarlament zapowiedział, że Komisja Europejska będzie regularnie aktualizować techniczne kryteria kontroli owych działań przejściowych, a do końca 2021 roku powinna zdefiniować kryteria identyfikacji działań, które negatywnie wpływają na środowisko.

Według szacunków Komisji, aby osiągnąć cele w zakresie klimatu i energii do 2030 roku, potrzeba dodatkowych 260 mld euro na inwestycje.

Źródło: cire.pl