Czterdzieści milionów dla parków narodowych!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono 16 wniosków w tym naborze, z czego 12 oceniono…