Świat pszczół w liczbach

Na podstawie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii określono, że w Polsce liczba rodzin pszczelich (stan na październik 2017 r.) wynosi ok. 1,55 mln. W naszym kraju średnio na 1 km2 powierzchni przypada 5 rodzin pszczelich. Napszczelenie nie jest regularne i różni się w zależności od województwa. Najwięcej pszczelich rodzin znajduje się w województwie małopolskim – 8,5 rodziny / km2, a najmniej w podlaskim – 2 rodziny / km2. Rozbieżności wynikają z dostępności pokarmu oraz z tradycji chowu tych owadów.

Dlaczego warto dbać o owady zapylające?

Efektem zapylania przez pszczoły oraz inne owady są zwiększone plony. Zapylone nasiona dają duże, dobrej jakości owoce o wysokiej zawartości witamin oraz o zwiększonej trwałości. Stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin, zanieczyszczenie środowiska oraz niszczenie zadrzewień, czy nieużytków sprawia, że owady te giną.