Świat pszczół w liczbach

Bez pszczół wiele gatunków roślin przestałoby istnieć. Nie byłoby także produktów pszczelich, takich jak miód czy propolis. Jak więc aktualnie przedstawia się ich świat w liczbach?

Liczba pszczelich rodzin

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na podstawie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii określono, że w Polsce liczba rodzin pszczelich (stan na październik 2017 r.) wynosi ok. 1,55 mln. W naszym kraju średnio na 1 km2 powierzchni przypada 5 rodzin pszczelich. Napszczelenie nie jest regularne i różni się w zależności od województwa. Najwięcej pszczelich rodzin znajduje się w województwie małopolskim – 8,5 rodziny / km2, a najmniej w podlaskim – 2 rodziny / km2. Rozbieżności wynikają z dostępności pokarmu oraz z tradycji chowu tych owadów.

Liczba pszczelarzy

W 2017 roku w bazie Powiatowych Inspektoratów Weterynarii znajdowało się 70 311 osób zajmujących się pszczelarstwem i prowadzących na ten temat kompletną dokumentację. Najwięcej pszczelarzy mieszka w Małopolsce – 7433, a najmniej w województwie podlaskim – 1736.

Struktura pasiek

Przeciętna pasieka składa się z 23 rodzin pszczelich. Największe z nich znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim – średnio 39 rodzin, a najmniejsze położone są na Śląsku – 13 rodzin. Jeśli chodzi o wielkość pasiek, w Polsce dominują te niewielkie, liczące od 21 do 50 rodzin – 35,9%. Pasieki duże liczące ponad 80 rodzin stanowią niewielki odsetek, bo tylko 2,1%.

Produkcja miodu

W 2017 r. całkowita produkcja miodu w Polsce wyniosła 15,2 tys. ton. Najwyższe zbiory odnotowano w województwie lubelskim i wielkopolskim, najniższe zaś w opolskim, podlaskim i pomorskim.

—-

W trakcie zimowania (2016/2017) pszczelarze stracili ok. 25% rodzin pszczelich, a w ciągu sezony pasiecznego prawie 12 tys. rodzin zginęło w wyniku zatruć środkami ochrony roślin.  Straty po zimie są niestety nieuniknione, należy jednak zwrócić większą uwagę na problem źle przeprowadzanych zabiegów ochrony roślin.

Ten artykuł pochodzi z serii „Wielki Dzień Pszczół”. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj!

Źródło: Sektor pszczelarski w Polsce w 2017 roku, Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach