Świat pszczół w liczbach

Na podstawie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii określono, że w Polsce liczba rodzin pszczelich (stan na październik 2017 r.) wynosi ok. 1,55 mln. W naszym kraju średnio na 1 km2 powierzchni przypada 5 rodzin pszczelich. Napszczelenie nie jest regularne i różni się w zależności od województwa. Najwięcej pszczelich rodzin znajduje się w województwie małopolskim – 8,5 rodziny / km2, a najmniej w podlaskim – 2 rodziny / km2. Rozbieżności wynikają z dostępności pokarmu oraz z tradycji chowu tych owadów.

Jak chronić owady zapylające?

Obecnie wiele gatunków owadów zapylających zagrożonych jest wyginięciem. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest człowiek i jego działalność, doprowadzająca do zmian środowiska naturalnego. W jaki sposób chronić te pożyteczne owady?

Co zagraża pszczołom i innym zapylaczom?

Środowisko, w którym żyją latający zapylacze, na skutek działalności człowieka ulega ogromnym przekształceniom. Zmiany te mają negatywny wpływ na owady. Bardzo duże zagrożenie stanowią pestycydy, ograniczony dostęp do pokarmu czy choroby. Ale dopiero gdy pszczoły zaczęły masowo ginąć, świat zainteresował się tym problemem.

Dlaczego warto dbać o owady zapylające?

Efektem zapylania przez pszczoły oraz inne owady są zwiększone plony. Zapylone nasiona dają duże, dobrej jakości owoce o wysokiej zawartości witamin oraz o zwiększonej trwałości. Stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin, zanieczyszczenie środowiska oraz niszczenie zadrzewień, czy nieużytków sprawia, że owady te giną.

Nie tylko pszczoły zapylają kwiaty!

Zapylanie jest podstawą owocowania i znacząco wpływa na jakość uzyskanych zbiorów. Większość gatunków drzew owocowych i warzyw jest wyłącznie lub prawie wyłącznie owadopylna. Najpopularniejszym owadem łączonym z zapylaniem kwiatów jest pszczoła miodna, ale to nie jedyne pracowite zwierzę, który przenosi pyłek.