Rząd Irlandii rezygnuje z inwestycji w paliwa kopalne

Irlandia będzie pierwszym krajem na świecie, który dokona wyprzedaży swoich udziałów w sektorze węgla, ropy naftowej oraz gazu. Izba niższa parlamentu irlandzkiego jednogłośnie zobowiązała się do wyprzedania papierów wartościowych. Oczekuje się teraz decyzji Seanad Éireann (izby wyższej). Wprowadzenie w życie ustawy jest spodziewane pod koniec 2018 roku.

Amerykański sąd odrzuca pozew przeciwko firmom naftowym

Dwa miasta pozwały w zeszłym roku firmy Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell oraz BP. Ich przedstawiciele ubiegali się przed sądem przede wszystkim o założenie funduszy na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń w celu pomocy w walce z powodziami i innymi kataklizmami. Skarżące miasta uważają, że firmy naftowe pogłębiają tylko zmiany klimatu.

Nowa Zelandia nie będzie wydawać zezwoleń na wydobycie ropy na terenach morskich

Nowa Zelandia dołącza do grona państw, które stają w opozycji do ropy naftowej oraz reszty paliw kopalnych i widzą przyszłość w zielonych barwach energetyki odnawialnej. Rząd Nowej Zelandii zdecydował, że nie będzie już wydawać zezwoleń na wydobywanie ropy naftowej na terenach morskich, co ma pomóc efektywniej chronić faunę i florę. Zakaz ten wchodzi w życie w trybie natychmiastowym, jednak nie obowiązuje firm, które uzyskały odpowiednie pozwolenia wcześniej.

Bank Światowy odcina się od ropy i gazu

Wraz z nadejściem 2019 roku Bank Światowy zaprzestanie dofinansowywania inwestycji, których celem jest wydobycie ropy naftowej bądź gazu. Wyjątkiem będą te sytuacje, gdzie ich wydobycie będzie mogło poprawić złą sytuację materialną w danym państwie i zwiększyć poziom życia jego mieszkańców. Dofinansowania będą przyznawane także tym projektom, które będą zgodne z treścią zawartego w 2015 roku Porozumienia Paryskiego.

Bank Światowy nie będzie finansował projektów naftowych i gazowych od 2018 roku

Bank Światowych jest jedną z największych instytucji finansowych na świecie. Na konferencji One Planet Summit, która odbyła się w 12 grudnia bieżącego roku, poinformował, że od 2019 nie będzie uczestniczył w finansowaniu projektów gazowych i naftowych. Ta decyzja jest częścią starań, mających za zadanie pomóc krajom rozwijającym się w spełnieniu założeń Pakietu Klimatycznego z Paryża.