Trendy i kierunki rozwoju rynku energii w Polsce według analityków innogy Polska

Opublikowanie rocznego raportu na temat trendów i rynku energii w Polsce przez analityków innogy Polska jest doskonałą okazją do krótkiej analizy i prognoz, jakie się z niego wyłaniają dla branży OZE. Sam raport dotyczy w szczególności gazu i prądu jednak nie zabrakło w nim sporego fragmentu opisującego w ubiegłym roku rynku energii odnawialnej.

Rok 2016 upłynął pod znakiem rekordów, które dotyczyły wzrostu generacji wiatrowej, wzrostu obrotów gazem na TGE, spadku obrotów na rynku terminowym energii elektrycznej TGE oraz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Był to również ważny rok z punktu widzenia zmian legislacyjnych dotyczących kluczowych obszarów na rynku energii. Mowa o zmianie Prawa Energetycznego w obszarze rynku gazu ziemnego oraz o nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. – powiedział Piotr Grzejszczak z innogy Polska.

Rekordowe wyniki produkcji z siłowni wiatrowych były konsekwencją orkanu Barbara — wskazuje raport innogy Polska. Najwięcej mocy zdołano wygenerować w grudniu, a w szczególności 8 grudnia, kiedy wytworzono łącznie 4 892 MW.

W raporcie nie pominięto danych Polskich Sieci Energetycznych, w których mowa jest o generacji w całym 2016 roku 11,7 TWh co jest wzrostem do roku poprzedniego o 11%.

Dane URE, wskazują, że w 2016 roku zaangażowanych było w systemie blisko 5,7 GW mocy wiatrowych, co stanowi istotny wkład w polski miks wytwórczy przy zapotrzebowaniu w sezonie zimowym na 25,5 GW.

W raporcie wskazano na fakt zmienności cen, co jest skutkiem zmian w poziomie wietrzności.