Udział OZE w niemieckim miksie energetycznym osiągnął 38%

Jak informują niemieckie media, w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku udział energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym osiągnął 38%. Jest to o trzy procent wyższy odsetek niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Ilość energii generowanej przez morskie instalacje wiatrowe wzrosła o 11,1% w porównaniu do zeszłego roku i wyniosła w tym okresie 13 TWh, jak informuje Centrum Badań nad Energetyką Słoneczną i Wodorową oraz niemieckie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej i Wodnej.

Pozostałe źródła wiatrowe dostarczyły w tym okresie 63 TWh, czyli o 13% więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku. Sektor solarny zwiększył produkcję o 16%, do poziomu 41 TWh.

Najniższy wzrost zanotował sektor biomasowy – 1,7%, do poziomu 34 TWh.

Jeżeli wzrost sektora OZE (w szczególności wiatrowego) utrzyma się na obecnym poziomie, to udział OZE w miksie energetycznym Niemiec osiągnie na koniec roku 38%.