Urząd Regulacji Energetyki ogłosił regulamin aukcji OZE na przyszły rok

Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował wczoraj regulamin aukcji OZE. Pierwsze aukcje, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, odbyć mają się jeszcze w tym roku. ME przygotowało już stosowne rozporządzenia. Regulamin aukcji energii z OZE dostępny jest na stronie URE.

Regulamin opracowany został przez Urząd, a podpisał się pod nim szef resortu energii. Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii powstał zgodnie z artykułem 78 ust. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku.

Opublikowany przez URE dokument określa procedurę aukcji i sposób jej rozstrzygania, a także warunki na jakich przetwarzane będą dane uczestników aukcji. W regulaminie zapisano także warunki techniczne dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, warunki jego zawieszenia oraz to w jaki sposób zostanie zabezpieczone bezpieczeństwo i prawidłowość przebiegu aukcji.