Ustawa o promowaniu kogeneracji podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o promowaniu energii z systemów kogeneracyjnych. Zadaniem ustawy jest między innymi zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń i poprawa bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej dzięki rozwojowi wysokosprawnych systemów wykorzystujących kogenerację.

Ustawa ma wejść w życie po czternastu dniach od jej ogłoszenia.

Nowa ustawa pozwoli m.in. na wyodrębnienie na rachunkach za energię elektryczną opłaty kogeneracyjnej. Od tego roku koszt wspierania kogeneracji dla finalnych odbiorców energii elektrycznej ma być dziesięciokrotnie niższy niż dotychczas.

System wsparcia, wprowadzany przez nową ustawę, jest zgodny z regulacjami europejskimi. Zastępuje on system oparty na świadectwach pochodzenia, który wygasł z końcem zeszłego roku. Nowy system dofinansowania kogeneracji opierać ma się na wypłatach premii za produkcję energii elektrycznej. Nie wszystkie źródła jednak będą mogły na tym skorzystać – ustawa dopuszcza dofinansowywanie jedynie źródeł emitujących poniżej 450 kilogramów dwutlenku węgla na wyprodukowane 450 MWh (energii cieplnej i elektrycznej łącznie).

Środki na wsparcie systemu kogeneracji pochodzić mają m.in. z opłat kogeneracyjnych, jakie wyszczególnione będą od tego roku na naszych rachunkach. Opłata kogeneracyjna w tym roku wynieść ma 1,58 zł/MWh.

Ponadto najmniejsze źródła energii, tj. o mocy do 1 MW, dofinansowane mają być w ramach taryf gwarantowanych. Źródła większe, o mocy do 50 MW, będą musiały startować w aukcjach, w których czynnikiem decydującym będzie cena – wysokość premii kogeneracyjnej.

Źródła o mocy od 50 MW do 300 MW również mogą liczyć na dofinansowanie, jednakże w ich przypadku dofinansowania będą wyznaczane indywidualnie na podstawie parametrów instalacji i sytuacji rynkowej. Wsparcie takie będzie musiało być każdorazowo notyfikowane przez Komisję Europejską, która musi je uznać jako dopuszczalne na gruncie przepisów o pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej.

Autorem ustawy jest Ministerstwo Energii, które wskazuje, że wykorzystanie kogeneracji pozwala na optymalizację wykorzystania paliwa dzięki zwiększonej – nawet o 50 procent – wydajności procesu produkcji ciepła i energii elektrycznej jednocześnie. Przekłada się to na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych substancji.

źródło: wnp.pl