Viking poszukuje saperów

Duński Energinet.dk oraz brytyjski holding zarządzający siecią energetyczną w tym kraju szukają firmy, która podejmie się prospekcji i rozminowania dna morza, gdzie ma zostać ułożony kabel, o nazwie Viking, łączący systemy energetyczne Danii i Wielkiej Brytanii. Planowana moc instalacji to 1,4 GW.

Celem prospekcji jest zmniejszenie ryzyka mogącego wystąpić podczas procesu rozkładania kabla. W ramach przetargu poszukiwana jest firma, która do końca 2018 roku dokona prospekcji terenu i w drugim kwartale 2019 roku usunie wszystkie znalezione ładunki wybuchowe etc.

Do przetargu mogło stanąć maksymalnie pięć firm, ale tylko jedna z nich zostanie wybrana do wykonania zadania. Termin składania ofert minął 22 września tego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Prace realizowane będą na odcinku o długości 630 kilometrów – tam, gdzie znajdzie się kabel, czyli pomiędzy Revsing w Danii a Bicker Fenn w Wielkiej Brytanii. Rozkładanie kabla zakończy się w 2022 roku.