W Cielczy wyprodukują nawozy ze ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Cielczy zostanie wyposażona w instalację, która pozwoli na odzyskiwanie fosforu i azotu z osadów pościekowych. To innowacyjna technologia, która będzie po raz pierwszy użyta w Polsce (i tej części Europy).

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to jeden z sześciu punktów realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin”. Finalnie w Cielczy ma powstać Stacja Odzysku Surowców. Pierwsze kroki już zostały podjęte. Jakie znaczenie mają nowe instalacje?

Nic nie może się zmarnować

Oczyszczalnia w Cielczy zostanie wzbogacona o technologię efektywnego odzyskiwania fosforu i azotu ze ścieków. Ponadto powstanie instalacja hydrolizy oraz biogazu wraz z kogeneracją i odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. W rezultacie oczyszczalnia ścieków dostarczy surowców potrzebnych do produkcji nawozów oraz biogaz. Natomiast hermetyzacja obiektów pozwoli na skuteczniejsze niwelowanie odoru, co ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy

Zadanie chcemy zakończyć uzyskaniem decyzji nawozowej na osady, które po przetworzeniu będzie można stosować jako nawóz do stosowania rolniczego. Fosfor będzie przez pięć lat przekazywany gminie Jarocin, która będzie go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, np. w parkach czy przy szkołach – wyjaśniła Elżbieta Kostka, dyrektor techniczny PWiK Jarocin i kierownik jednostki realizującej projekt.

Nie ma podobnej stacji na wschód od Amsterdamu, u nas będzie pierwsza w tej części Europy – chwali się burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Zgodnie z planem inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 roku. Całkowity koszt modernizacji przekracza 110 mln złotych.