1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ustawa o OZE, czyli kolejne wyzwania dla Ministerstwa

Ustawa o OZE, czyli kolejne wyzwania dla Ministerstwa

Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o OZE dotyczą osiągnięcia 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Ma się to odbyć za sprawą wprowadzenia przepisów wspierających sektor prosumencki oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych. Pojawia się pytanie, co zostało pominięte w nowelizacji? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Obniżenie stawki VAT na fotowoltaikę

Jedną z propozycji Ministerstwa było wprowadzenie niższej stawki VAT na domowe instalacje z OZE na przydomowych gruntach lub budynkach gospodarczych – z 23 proc. do 8 proc. Obniżona stawka VAT pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów związanych z inwestycją w fotowoltaikę. Nowelizacja ustawy zakłada, że ze stawki 8 proc. VAT będą mogli skorzystać jedynie inwestorzy, którzy instalują fotowoltaikę na dachach budynków mieszkalnych.

Obniżenie VAT wymaga uzyskaniem pozwolenia od Ministerstwa Finansów. Brak negocjacji pomiędzy resortami związany jest z szybkim wejściem w życie nowelizacji i przeprowadzeniem tegorocznych aukcji OZE przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przepisy wykonawcze

Powołany przez minister Jadwigę Emilewicz Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, ma za zadanie stworzenie przepisów wykonawczych, które pozwolą na doprecyzowanie formalności związanych z procesem rozliczeniowym energii powstającej z mikroinstalacji. Nadal pozostaje nierozwiązany problem kwestii “bilansowania międzyfazowego”. Według nowelizacji, przyjęte zostanie nowe rozporządzenie w tej kwestii, które m.in. zakłada: “zasady dotyczące zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji oraz procedurę postępowania ze zgłoszeniem; zakres, warunki i sposób bilansowania oraz prowadzenia rozliczeń z prosumentami energii odnawialnej; zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej”. Minister Emilewicz poinformowała, że przygotowanie rozporządzenia zajmie parę miesięcy, ponadto zaznaczyła, że pojawi się kolejna regulacja pozwalająca na określenie sposobu działania spółdzielni energetycznych. Nowelizacja zakłada, że spółdzielnie energetyczne będą korzystać z prosumenckiego systemu opustów.

Umowy CPPA

W nowelizacji brakuje alternatywy dla przedsiębiorców, którzy mają większe zapotrzebowanie na energię i chcą zainwestować we własne źródło. Firmy otrzymują możliwość skorzystania z opustów pod warunkiem ograniczenia mocy instalacji do 50 kW, jeżeli ich zapotrzebowanie na energię jest większe, wtedy pojawia się problem z rozliczeniem nadwyżek prądu. Fotowoltaika powyżej 50 kW musi zagwarantować sobie stałą cenę sprzedaży energii w systemie aukcyjnym, który jest niekorzystny dla instalacji o mocy 100 kW.

Ustawa odległościowa 

W 2016 r. została wprowadzona “ustawa odległościowa”, która określa zasady minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań. Turbiny wiatrowe nie mogą powstać w odległości mniejszej od dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości. Nowelizacja ustawy o OZE nie wprowadza zmian w sektorze wiatrowym. Nowe projekty nie będą realizowane, co zwiększa lukę w inwestycjach farm wiatrowych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.