W obwodzie Uljanowskim trwa rozbudowa największej rosyjskiej elektrowni wiatrowej

Do końca 2019 r. ma zostać zakończona rozbudowa największej rosyjskiej elektrowni wiatrowej, którą do użytku oddano już w zeszłym roku.

W 2018 r. Rosja włączyła do swojego systemu energetycznego największą na dzień dzisiejszy farmę wiatrową – „Ulyanovskaya VES-1” («Ульяновская ВЭС-1»). Jest to zarazem pierwsza inwestycja w energię wiatrową, która otrzymała pomoc rządu Rosji. Już wówczas, gdy oddawano pierwszy z obiektów, w Uljanowsku trwały prace nad drugim, a w połowie stycznia bieżącego roku portal „energy2020.ru” poinformował o zakończeniu jego testów, które potwierdziły, że także drugi obiekt jest gotowy do rozpoczęcia pracy i produkcji energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ulyanovskaya VES-2 ma być pomocniczym źródłem mocy w rejonie Dimitrowgradu, częścią systemu energetycznego obwodu Uljanowskiego (jednostka administracyjna w europejskiej części Rosji). Oba projekty są dziełem specjalistów z prywatnej fińskiej firmy sektora energetycznego Fortum oraz państwowego operatora sieci energetycznej „Jednolitego Systemu Energetycznego Rosji”(«ЕЭС России»), „Połączonych dyspozytur zarządzania systemem energetycznym Średniej Wołgi” («Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги») i „Regionalnej dyspozytury zarządzania systemami energetycznymi obwodów Samarskiego i Uljanowskiego” («Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей») które razem kompleksowo opracowały i zrealizowały całe przedsięwzięcie, w tym testy pracy elektrowni.

W toku projektowania i prac nad Ulyanovsk VES-2 to właśnie eksperci z „Jednolitego Systemu Energetycznego” zajmowali się opracowaniem wstępnych założeń dla obu projektów, przygotowaniem i usuwaniem błędów z dokumentacji oraz technicznymi aspektami włączenia nowego obiektu do sieci. Stworzyli także doświadczalny system przesyłu danych telemetrycznych do regionalnej dyspozytury systemu energetycznego w Samarze (niestety, szczegółów dotyczących systemu nie ujawniono). Przeprowadzali również wspomniane finalne testy sprawności przygotowanych urządzeń, co stanowiło ostatni etap całej inicjatywy. W trakcie testów udało się uzyskać stabilną pracę wszystkich zamontowanych turbin oraz bezproblemowy przesył wytworzonej energii do sieci energetycznej, co oznaczało ostateczny sukces przedsięwzięcia.

Całość inwestycji realizowana jest w ramach umowy na dostawę mocy z odnawialnych źródeł energii (podstawowe narzędzie rządowego programu rozwoju OZE w Rosji) i przewiduje, że fiński inwestor ma prawo do naliczania dodatkowej opłaty od energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez 15 lat od daty uruchomienia obiektu. Chociaż rozbudowę największej elektrowni wiatrowej na terytorium Rosji oficjalnie uznano za zakończoną, to jej włączenie do pracy przewiduje się dopiero na koniec roku 2019.  Wtedy zostanie włączony do pracy zespół nowoczesnych turbin wiatrowych o łącznej mocy 50,4 MW. To pozwoli obiektowi utrzymać zajętą w 2018 r. pozycję bezkonkurencyjnego lidera wśród rosyjskich elektrowni wiatrowych – zarówno pod względem ilości turbin, jak i łącznej mocy.

Jednocześnie dzięki tej inwestycji podtrzymany zostanie trend wzrostowy udziału OZE w rosyjskim miksie energetycznym. Jak podaje wykonawca inwestycji, firma Fortum, powołując się na oficjalne dane Ministerstwa Energetyki Rosji – trend ten przyśpiesza (w latach 2015-2016 udział OZE w energetyce Rosji wzrósł o 130MW, a już tylko w roku 2017 – o kolejne 140 MW). Firma Fortum zapowiada już dalsze inwestycje w elektrownie wiatrowe na terenie Federacji Rosyjskiej.