W Świętokrzyskim rozdzielono dotacje na OZE

Władze województwa świętokrzyskiego rozstrzygnęły konkurs w zakresie dofinansowania OZE. Przeznaczono na ten cel niemalże 38 milionów złotych otrzymane z funduszy Unii Europejskiej.

Jak informuje Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, konkurs przeprowadzony był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Konkurs dotyczył „Wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

O dofinansowania starać mogły się podmioty planujące budowę lub modernizację systemów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Na dotacje szansę miały wszystkie źródła: energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, jak i biogazownie i elektrownie biomasowe.

Wnioski składać mogły samorządy oraz podmioty działające w ich imieniu: przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty lecznicze i podmioty kultury. Nadesłano 51 wniosków z czego 20 uzyskało odpowiednią liczbę punktów oraz pozytywną ocenę formalną i merytoryczną – te projekty uzyskają dofinansowanie.

„Większość wniosków, które otrzymają dotacje w ramach tego konkursu, jest związana z pozyskaniem energii słonecznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych, zarówno w formie mikroinstalacji, jak i budowy całych farm fotowoltaicznych”, informuje Sinkiewicz-Potaczała.

Dofinansowania trafią między innymi do Elektrowni Słonecznej Tuczępy Sp. z o.o. oraz Zakładu Tworzysz Sztucznych i Wyrobów Różnych HEKO, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich i koneckiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które budują m.in. systemy PV.