W Tarnowie powstanie instalacja kogeneracyjna spalająca odpady

Ponad 165 mln złotych przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla tarnowskiego MPEC, które zbuduje ciepłowniczą instalację kogeneracyjną spalającą odpady. Zapewni ona około 30 procent potrzeb cieplnych miasta. Dzięki instalacji spadnie ilość składowanych odpadów o ponad 30 tysięcy ton rocznie.

Wsparcie NFOŚiGW dla Tarnowa

Wsparcie finansowe od NFOŚiGW dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie rozkłada się na 20 mln złotych dotacji i ponad 145 mln pożyczki. Inwestycję dofinansowano w ramach programu Funduszu „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Konsekwentnie wspieramy rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie, który od wielu lat jest skutecznym narzędziem w walce ze smogiem w Małopolsce. Tym razem przeznaczymy ponad 165 mln zł na budowę instalacji kogeneracyjnej produkującej energię z odpadówpowiedział Dominik Bąk, pełniący funkcję Prezesa NFOŚiGW.

Spalanie śmieci lepsze od spalania węgla

Nowa spalarnia śmieci zastąpi obecne w tarnowskiej sieci węglowe źródła ciepła. Dominik Bąk wyjaśnił, że w przypadku, gdzie istnieje infrastruktura pozwalająca na pożytkowanie produkowanej energii cieplnej przez cały rok, wytwarzanie ciepła z odpadów wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki spalaniu odpadów ma zmniejszyć się emisja pyłów oraz ograniczyć składowanie śmieci na wysypiskach o ponad 34,5 tysiąca ton rocznie. Nowo budowana instalacja ma mieć moc cieplną w wysokości 20 MWt, a moc elektryczną 3,5 MWe. Jej produkcja może wynieść ponad 297 tys. GJ/rok dla ciepła i ok. 12 tys. MWh/rok dla energii elektrycznej. 

O MPEC w Tarnowie

Sieć tarnowskiego MPEC dociera do ponad 80 tys. mieszkańców Tarnowa, Niedomic i Żabna oraz kilkudziesięciu firm i instytucji publicznych na terenie miasta. Przedsiębiorstwo dostarcza ciepło systemowe do ogrzania ponad 2,1 mln m2 powierzchni.

Źródło: samorzad.PAP