Czy warto magazynować energię z domowych elektrowni fotowoltaicznych?

Jakiś czas temu amerykański University of Texas zakończył bardzo ciekawe badania. Ich tematyka dotyczyła efektywności magazynowania energii w małych, domowych elektrowniach fotowoltaicznych, umieszczonych zazwyczaj na dachach.

Mierzono parametry pracy 100 małych elektrowni słonecznych. Uzyskane przez nich wnioski są następujące – po pierwsze, aby instalacja fotowoltaiczna była rentowna, system magazynowania energii nie jest konieczny. Kolejnym faktem przemawiającym na niekorzyść takiego rozwiązania jest niedoskonałość techniczna procesu przechowywania. Każde ładowanie i rozładowywanie takiego kompleksu powoduje straty na energii. A te mogą być znaczące – średnia strata w ciągu roku to od 8 do 15% całkowitej generacji. Jednocześnie można powiedzieć, że część z nich generowana na utrzymaniu akumulatorów jest pokrywana za pomocą prądu elektrycznego pobranego z sieci, co pośrednio także wpływa na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do fotowoltaiki. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że korzysta z niej ponad milion gospodarstw domowych. Coraz częściej pokrywają duże supermarkety i obiekty, które charakteryzują się znaczną powierzchnią. Największa instalacja tego typu powstała niedawno w Indiach. Tamtejsze linie kolejowe, Indian Railways, wpadły na pomysł zamontowania paneli słonecznych na dachach wszystkich należących do nich zabudowań. Zadania podjął się lokalny wykonawca, Azure Power. Ma on na swoim koncie łącznie ponad 100 MW zainstalowanej mocy w fotowoltaice rooftop. Cały projekt zapewni tamtejszym pociągom dostęp do 43 MW mocy, które będą rozmieszczone na obszarze całego kraju, co pozwoli uniknąć przesyłania wytworzonego prądu elektrycznego na duże odległości. Jednocześnie sam projekt ma okazać się atrakcyjny ekonomicznie – ze wstępnych szacunków wynika, że koszt pozyskanej w ten sposób mocy nie przekroczy 7 centów za kilowatogodzinę.

W 2016 roku potencjał fotowoltaiki w Europie przekroczył 100 GW. Dużą rolę w tym wyniku mają właśnie przydomowe instalacje, które poza opłacalnością ekonomiczną dają możliwość realnego wpływu na losy środowiska poprzez zmniejszenie wykorzystania energii pobranej z sieci, pochodzącej w Polsce głównie ze źródeł kopalnych.