WFOŚiGW: nabór wniosków w ramach programu Prosument

WFOŚiGW: nabór wniosków w ramach programu Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w celu udostępnienia im środków na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, w ramach programu Prosument.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Za zgodą Zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają określać indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych, którymi mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

NFOŚiGW zastrzega, że w nowym naborze kwota środków dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na zawieranie umów z beneficjentami w latach 2015-2016 nie może być niższa niż 1 mln zł.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10.08.2015 r. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30.12.2016 r. lub do wyczerpania alokacji. Należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków WFOŚiGW: jeden z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i jeden z przeznaczeniem na udzielanie na dotacji. Będą one przyjmowane przez te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Więcej informacji o warunkach naboru można uzyskać na stronie NFOŚiGW.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.