SBF Polska PV o zmianach w programie Prosument

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV pozytywnie ocenia kierunek zmian w programie Prosument obowiązujących od 1 sierpnia 2015 roku. W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych szczególnie korzystna jest likwidacja niejasnego, a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacjach PV. Dobrą zmianą jest także uzależnienie od decyzji projektanta zastosowania ochrony odgromowej oraz przepięciowej. Modyfikacja wymogu daje obecnie możliwość dostosowania przyjętej ochrony w zależności od poziomu ryzyka oraz warunków instalacyjnych.

Również w przypadku wymogów w zakresie uprawnień osoby sporządzającej projekt instalacji nastąpiła liberalizacja wymagań w myśl której dokumentacja projektowa może być wykonana także przez osoby posiadające ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Jest to korzystna informacja dla branży gdyż pozwoli to zakończyć obecną sytuację, w której projekt jest tylko formalnie wykonywany przez projektanta z uprawnieniami do projektowania, lub często tylko przez niego podpisywany. Tajemnicą poliszynela jest, że wymóg ten powodował sytuację, w której dokumentacja projektowa była wykonywana seryjnie i zdalnie przez projektanta, który nie dokonywał wizji lokalnej i optymalizacji projektu. Umożliwienie przygotowania dokumentacji certyfikowanemu instalatorowi, który często ma bezpośredni kontakt z inwestorem pozwoli na lepszą optymalizację instalacji.

W nowym programie priorytetowym postawiono wymóg, aby montaż instalacji był wykonywany jedynie przez instalatorów posiadających ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Z jednej strony jest to ograniczenie dostępu do wykonywania instalacji w stosunku do pierwotnej wersji programu, z drugiej strony obecne niewielkie doświadczenie wielu instalatorów w zakresie montażu elektrowni PV sprawia, że wiele elektrowni jest wykonywanych błędnie. Wymóg certyfikacji powinien przełożyć się na wzrost jakości montowanych instalacji.

Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, choć część zmian w programie Prosument idzie w dobrym kierunku to wzrost jakości wykonywanych mikroinstalacji nastąpi dopiero wtedy, gdy zostaną opracowane bardziej szczegółowe wytyczne w zakresie projektowania oraz wykonywania elektrowni fotowoltaicznych. W tym zakresie Stowarzyszenie pracuje nad wypracowaniem standardów, które zostaną zaprezentowane na zbliżającym się kongresie.

www.polskapv.pl/index.php/kongres

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Gwiazdor serialu „Beverly Hills, 90210” został pochowany w biodegradowalnym garniturze wykonanym z grzybów

Luke Perry, aktor najbardziej znany z roli Dylana McKaya w serialu „Beverly Hills, 90210”, zmarł w marcu tego roku na skutek udaru. Sophie Perry, córka aktora, podzieliła się za pomocą mediów społecznościowych ostatnią wolą swojego ojca: był nią ekologiczny pochówek w biodegradowalnym garniturze wykonanym z grzybów.