Wiatraki na Bałtyku potrzebują sieci – projekt InteGrid

Na Morzu Bałtyckim ma powstać sieć wewnętrzna rozumiana jako połączenie elektromagnetyczne, która połączy morskie farmy wiatrowe Polski, Szwecji oraz Litwy.

Baltic InteGrid stanowi projekt flagowy Strategii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego i jest realizowany przez konsorcjum 14 organizacji, w tym m. in. Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej z 8 krajów regionu Bałtyku.

W ramach projektu przez grono specjalistów z branży opracowywany jest koncept międzynarodowej, morskiej sieci przesyłowej energii elektrycznej na Morzu Bałtyckim, do której możliwe byłoby przyłączenie wspomnianych morskich farm wiatrowych.

Zintegrowana sieć morska ma się przyczynić do usprawnienia pracy farm, zwiększenia efektywności energetycznej i jednocześnie do bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Do tego projektu wykonano w sumie szereg analiz: przestrzennych, finansowych, ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych. Połączenie tego rodzaju zapewniłaby większa ilość źródeł energii odnawialnej w północnej części Polski, co potwierdziło PSE. Miałoby również wpływ na ograniczenie kosztów przyłączeniowych morskich farm wiatrowych. Koszty zależałyby od tego, kto byłby odpowiedzialny za budowę elementów sieci. Aktualnie za przyłączenie morskiej elektrowni wiatrowej, tzn. położenie kabli oraz innych elementów, ma odpowiadać inwestor. Całość jest więc w głównej mierze zależna od scenariusza, jak również poziomu rozwoju MEW w określonym rejonie.

Z dostępnych technologii przyłączeniowych zastosowano: HVDC i HVAC. Elektrownie mają być oddane do użytku w latach 2025-2045.

Dodatkowo istotną kwestią jest wsparcie i optymalizacja kosztów projektu, z czym wiążą się fundusze unijne, ilość planowanych projektów MFW, harmonogramu ich realizacji, odpowiedzialność za budowę sieci, możliwości długofalowego planowania sieci morskich itd.

Obecnie to operator sieci przesyłowej jest odpowiedzialny za wzmocnienie sieci na lądzie w celu umożliwienia przyłączenia MFW. Inwestor natomiast jest odpowiedzialny za odcinek od MFW do stacji przyłączeniowej na lądzie wskazanej w umowie przyłączeniowej.

Jak będzie wyglądał docelowy system i podział kosztów, nie można dzisiaj rozstrzygnąć, ważne jest jednak, aby umożliwiał koordynację planów inwestycyjnych operatora i deweloperów morskich farm wiatrowych, bo tylko wtedy możliwe będzie zaprojektowanie i budowa sieci morskich.

Budowa sieci morskich jest sposobem na pełne wykorzystanie potencjału energetycznego i przemysłowego morskich farm wiatrowych. Projekt Baltic InteGrid jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z programu INTERREG Baltic Sea Region. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej jest organizacją pozarządową, niezależnym think-tankiem. Jej celem jest promowanie i działanie na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w energetyce.

źródło: biznesalert.pl

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

W Osieku powstanie farma fotowoltaiczna na potrzeby Grupy Azoty Siarkopol. Kilkanaście tysięcy paneli wyprodukuje rocznie niemal 5 GWh energii

Grupa Azoty Siarkopol wybuduje w Osieku (woj. świętokrzyskie) gigantyczną farmę fotowoltaiczną na własne potrzeby. To pierwsza w Polsce inwestycja firmy we własną elektrownię. Farma powstanie na niezagospodarowanych terenach powstałych po wydobyciu siarki.