Dodatkowa wypłata dla polecających produkty OZE

Zarejestruj się

Wielkopolska i ziemia lubuska podpisują porozumienie na rzecz poprawy stosunków wodnych

Wielkopolska i ziemia lubuska podpisują porozumienie na rzecz poprawy stosunków wodnych

Ziemia lubuska i Wielkopolska to rejony szczególnie narażone na suszę. Dlatego planowane przez władze regionalne działania w tej sprawie muszą być przemyślane i spójne. W związku z tym podpisano porozumienie między samorządami, które będzie regulowało kwestie zrównoważonej strategii gospodarki wodnej.

B1
Reklama
Pion mobiPion
Reklama

Razem, czyli skuteczniej

W tym tygodniu Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu i Poznaniu podpisały porozumienie, które ma na celu poprawę stosunków wodnych. Brak równowagi hydrologicznej na tych ziemiach powoduje coraz bardziej uporczywe susze i powodzie. Dlatego Wody Polskie postanowiły działać wspólnie.

Coraz trudniejsza sytuacja hydrologiczna

Niedawno opisywaliśmy przyczyny, które kształtują skomplikowaną sytuację hydrologiczną w Polsce. Zjawiska suszy i powodzi trwają coraz dłużej i są intensywniejsze niż dotychczas. Zdarza się nawet, że występują równocześnie. Jedną z głównych przyczyn są zmiany klimatyczne. Powoduje to nie tylko problemy ekologiczne, ale również przynosi straty w wymiarze gospodarczym i społecznym. 

Reklama

Kompleksowe działania i strategia

W tej sytuacji konieczne jest przemyślane i zaplanowane działanie. Dużo łatwiej będzie realizować plan na szczeblu władz regionalnych – stąd dążenia Wód Polskich do wzajemnego porozumienia i pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami państwowymi.

Jako przykład skutecznego działania w duchu tej strategii RZGW podaje program retencji korytkowej. Obejmował on 650 inwestycji, które wyniosły 160 milionów. Sukces tego projektu spowodowało angażowanie się organizacji i oddolne inicjatywy rolników i przedsiębiorców, udowadniając olbrzymi potencjał regionalnych samorządów.

Wyzwanie dla Wielkopolski

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu skupia się przede wszystkim na działaniach wokół rzeki Warty. Celem jest przywrócenie przepływu i wypełnianie wodą wyrobisk pogórniczych, aby go zapewnić. Wyzwaniem jest również zbalansowanie zlewni rzeki Wiercicy.

Susza rolnicza grozi ziemi lubuskiej

Przyczyną złego stanu hydrologicznego regionu jest rolnictwo. Szansą jest zwiększenie retencji korytkowej Odry i podniesienie stałego poziomu w rzece. Wszystko w ramach inwestycji „Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowościach Perkowo i Siekowo w gminie Przemęt”.

Tylko wzajemna pomoc i wspólne działania mogą poprawić na stałe sytuację hydrologiczną w Polsce. Dlatego takie porozumienia wydają się kluczowe i esencjalne. Ważne, że realizowane są już na poziomie władz najniższego szczebla.

Źródło: PGW Wody Polskie

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.