Unijne przepisy o bateriach elektrycznych – co powinny regulować?

Baterie do samochodów elektrycznych wkrótce staną się “nowym złotem” w Europie, jak twierdzi Alex Keynes z Transport & Energy. Jednak aby zapewnić wysokie standardy dla środowiska i etyczną produkcję, Unia Europejska musi ustanowić odpowiednie przepisy. 

Jeżeli Europa chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, będzie musiała sprzedawać wyłącznie pojazdy elektryczne do 2035 roku, jak twierdzi Cecilia Mattea z Transport & Energy. Ogromny popyt na akumulatory elektryczne sprawi, że będą one przywodziły na myśl “nowe złoto”, a nie “nowy olej”. 

Jednak w przeciwieństwie do oleju, materiały akumulatorowe, takie jak lit, nikiel i kobalt, nie są spalane w celu napędzania pojazdów. Mogą one być poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane. 

Dziesiątki gigafabryk otwiera swoje sklepy w Europie, a także na całym świecie. Wraz z upowszechnieniem produkcji może dochodzić do pewnych nadużyć z nią związanych – zarówno środowiskowych, jak i społecznych. Z tego względu Unia Europejska powinna wypracować zasady zapewniające etyczne wytwarzanie oraz recykling baterii sprzedawanych w państwach członkowskich. 

Jakie kwestie powinny być regulowane przez europejskie prawo?

Niskoemisyjne

Same pojazdy elektryczne są już średnio trzy razy czystsze niż samochody konwencjonalne. Jednak emisje związane z produkcją akumulatorów ciągle stanowią ponad 75% całkowitych emisji z całego cyklu życia samochodu. 

Ponieważ produkcja ogniw zasilana jest głównie energią elektryczną, emisje te łatwo można zmniejszyć. Rodzaj używanej energii elektrycznej ma zatem kluczowe znaczenie dla określenia, jak ekologiczny jest sam akumulator. 

Już dziś ślad węglowy produkcji baterii wynosi zaledwie 60 kg CO2/kWh, jeśli procesy produkcyjne są zasilane z sieci niskoemisyjnej. To ogromny spadek w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 150 kg/kWh, dokonanymi 3 lata temu.

Unia Europejska powinna podjąć kroki zachęcające producentów baterii do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo rozporządzenie musi zobligować producentów do ujawnienia danych dotyczących emisji i wykorzystania energii użytej przy procesie produkcji.

Etyczne

Aby bezemisyjna mobilność była naprawdę zrównoważona, łańcuch dostaw potrzebnych materiałów musi być zarządzany w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. 

Obecnie brakuje przepisów gwarantujących etyczne i przejrzyste pozyskiwanie surowców z obszarów objętych konfliktami lub niestabilnych politycznie. Jak podkreśla Alex Keynes, należy w pełni wdrożyć istniejące wytyczne OECD dotyczące najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstw, które wykorzystują materiały wydobywane na całym świecie.

Odzyskiwalne

Akumulator pojazdu elektrycznego zużywa ok. 10 kg kobaltu do napędzania pojazdu podczas jego “pierwszego życia”. Natomiast akumulatory, które są poddawane recyklingowi i używane ponownie, jeszcze bardziej zmniejszą swój względny wpływ na środowisko.

Ponieważ popyt rośnie, w nadchodzących latach wydobycie niektórych surowców będzie konieczne, aby dotrzymać kroku rosnącemu rynkowi. Jednak recykling musi być traktowany priorytetowo, jako czynnik równoważący ryzyko związane z dostawami, wahaniem cen i problemami środowiskowymi. 

Celem nowych przepisów UE powinno być odzyskanie wszystkich cennych materiałów z baterii pod koniec ich żywotności. Chociaż ma to sens zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym, obecnie w Europie możliwości recyklingu akumulatorów litowo-jonowych są bardzo ograniczone, a większość z nich jest wysyłana do Chin.

Baterie staną się jedną z najważniejszych strategicznie technologii w nadchodzących dziesięcioleciach. Jednak regulacje prawne i konkretne zasady dla producentów są kluczowe, aby technologia nie wymknęła się człowiekowi spod kontroli. 

Źródło: euractiv.com