Władze Łodzi przedstawiły Ekopakt – nową ekologiczną politykę miasta

Prezydent miasta Łódź Hanna Zdanowska oraz sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko przedstawiły specjalny dokument dotyczący samorządowych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu planowanych na najbliższe lata.

Zmiany klimatyczne stały się faktem w skali globalnej i lokalnej. Zieloną strategię i ład dla naszego kontynentu określiła Unia Europejska i my również chcemy być z tymi, którzy chcą chronić środowisko i minimalizować niekorzystne przemiany klimatyczne. Chcemy wsiąść do tego pociągu i dlatego Łódź oraz wszystkie podległe miastu jednostki stworzyły ramowy dokument działań w tym zakresie do roku 2030 – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

W Ekopakcie Łodzi przedstawiono 5 głównych obszarów działania: 

  • dbałość o zieleń i maksymalne poszerzenie terenów zielonych w Łodzi, 
  • walka o czyste powietrze poprzez termomodernizację oraz kompleksowy program wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
  • gospodarka odpadami nie tylko poprzez selekcję i ich zagospodarowanie, ale również ograniczenie ilości produkowanych śmieci,
  • ochrona jakości wody i budowa zbiorników retencyjnych,
  • edukacja proekologiczna we wszystkich grupach społecznych, od dzieci po seniorów.

Za wymienionymi obszarami stoją konkretne liczby, jak choćby 50 tysięcy nowo posadzonych drzew lub selektywnie uzbieranie przynajmniej 75% śmieci. W tym drugim przypadku działania w kwestii odpadów mają opierać się o tak zwaną filozofię 5R: refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle.

– Ten dokument ma formułę otwartą, będzie dyskutowany i konsultowany w różnych gremiach, ale jest potrzebny, jeśli chcemy zachować właściwe warunki życia dla przyszłych pokoleń – podkreśliła prezydent Łodzi. 

Po 26 stycznia zostaną zorganizowane konsultacje społeczne. Prezydent miasta liczy na współpracę UMŁ, Rady Miejskiej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, łódzkich parlamentarzystów, biznesu, uczelni, organizacji pozarządowych, sąsiednich gmin, mediów oraz wszystkich mieszkańców.