Władze Taurona uważają, że pozwy spółek grupy Polenergia są bezzasadne

Jak poinformowała spółka Tauron, po otrzymaniu odpisu pozwu ze strony Amon oraz Talia, firma uważa powództwo za „bezprzedmiotowe i całkowicie bezzasadne”. Firmy żądają od Taurona 78,9 miliona złotych z tytułu wypowiedzenia długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych od farm wiatrowych.

Spór trwa od marca 2015 roku. Wtedy Pierwsza Kompania Handlowa – spółka zależna Tauron Polska Energia, wypowiedziała długoterminowe umowy podpisane w latach 2009-10 z spółkami Grupy Polenergia – Amon i Talia. Tauron uzasadnia jednostronne rozwiązanie umów faktem, iż spółki nie chciały renegocjować kontraktów. W podobny sposób postąpił z 12 firmami z Polenergii i postawił PKH w stan likwidacji.

W związku z powyższym Amon i Talia złożyły pozew. W nim domagają się odszkodowań – 47,5 miliona złotych dla Amona i 31,3 miliona złotych dla Talii. Jednocześnie w powództwie zawarto żądanie ustalenia odpowiedzialności Taurona za przyszłe szkody, które mogą powstać w wyniku nielegalnej działalności Taurona. Tutaj potencjalne kwoty odszkodowań są wyższe i wynoszą, odpowiednio 158,3 miliona i 106,9 miliona złotych.

Jak czytamy w komunikacie Taurona: „Wstępna ocena żądań pozwu i ich uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne”. Spółka jednocześnie zaznacza, że zamierza po dokładniejsze analizie treści pozwów złożyć w odpowiednim czasie odpowiedź na nie.

źródlo: wnp.pl