W Wojkowicach powstaje farma fotowoltaiczna

Inwestycje w energię odnawialną są coraz popularniejsze nie tylko w dużych wojewódzkich miastach posiadających spory kapitał, ale także w mniejszych miejscowościach i gminach znajdujących się na terenie całej Polski. Jest to możliwe dzięki funduszom europejskim, które wspomagają rozwój małych, lokalnych społeczności poprzez inwestycje ważne z perspektywy mieszkańców. Przykładem takiego działania jest powstająca właśnie farma fotowoltaiczna w śląskich Wojkowicach, która zasili Zakład Gospodarki Komunalnej.

Projekt ten nie mógłby zostać zrealizowany, gdyby nie finansowe wsparcie uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt wybudowania farmy fotowoltaicznej zamknie się w kwocie niemal miliona złotych, z której aż 85% zostanie pokryte dzięki unijnemu dofinansowaniu wynoszącemu 674 530 złotych.

Aby poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa postawiono na własne źródło wytwórcze. Rozwiązaniem wspólnym z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego była budowa własnej elektrowni fotowoltaicznej i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji tego projektu zostaną osiągnięte wskaźniki celów RPO WSL. Powstanie nowe źródło wytwórcze energii odnawialnej wraz z infrastrukturą przesyłową, które dzięki rocznej produkcji prądu wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłów zwieszonych PM10, wynikających z produkcji energii równoważnej w elektrowni węglowej – skomentował inwestycję Marcin Wroński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w wywiadzie udzielonym dla Dziennika Zachodniego.

Fotowoltaika od Columbus Energy