Wrocław planuje tworzyć „osiedla kompletne”

W styczniu 2019 roku prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk zainicjował spotkanie z przedstawicielami firm  deweloperskich, na którym omawiał możliwości budowy na terenie miasta tzw. „osiedli kompletnych”. Na początku maja Biuro Rozwoju Wrocławia rozpoczęło przeprowadzanie konsultacji społecznych w tej kwestii i uruchomiło program rozwojowy pod analogiczną nazwą.

Program stanowi kontynuację i rozwinięcie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia na rok 2019”. Niemniej w związku z samym programem podkreśla się długie tradycje Wrocławia w wysiłkach na rzecz tworzenia komfortowych warunków bytowych dla mieszkańców. Mówi się nawet o kontynuowaniu przedwojennej tradycji tzw. „WUWA”, czyli próby stworzenia „osiedla wzorcowego” na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obecnie, przy pomocy prowadzony konsultacji, mieszkańcy Wrocławia zyskają wpływ na plan zagospodarowania przestrzennego i będą mogli wskazać, co ich zdaniem należy poprawić. W tym roku w programie wezmą udział cztery osiedla – Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe. Przy doborze regionów kierowano się ich urbanistycznym zróżnicowaniem, co pozwoli na wypracowanie w ramach programu rozwiązań skutecznych dla osiedli o bardzo różnorodnym charakterze.

Chcemy zgłębić naszą analizę, tak aby powstała znacznie bardziej szczegółowa wizja, dająca nam perspektywę myślenia o realnych i rzeczywistych potrzebach tak nas, jako mieszkańców Wrocławia, jak i Rad Osiedla poszczególnych obszarów miasta – powiedział Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Każdy obszar, na którym realizowany będzie nasz projekt, jest zdecydowanie różny. Ma inny charakter, inny styl zamieszkania i to było główne założenie wyboru pierwszych osiedli, nad którymi będziemy pracować – podkreślił Łukasz Medeksza, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.

Co to jest „osiedle kompletne”?

Specjaliści z wrocławskiego Biura Rozwoju definiują „osiedle kompletne” w sposób prosty – jest to takie osiedle, na którym dobrze się mieszka. Przez „mieszka się dobrze” rozumieją z kolei sytuację, w której miejsce zamieszkania spełnia wszystkie podstawowe potrzeby swoich mieszkańców, a jednocześnie ma swój unikalny charakter oraz zapewniony dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych. Podkreślają, że dla każdego z wybranych subregionów miasta pojęcie „kompletne” będzie oznaczało coś zupełnie innego – a co dokładnie, to już określą trwające konsultacje.

Ratusz podkreśla, że miastu zależy na komforcie wszystkich mieszkańców, zarówno osób młodych, jak i osób starszych i niepełnosprawnych. Z tego powodu w programie uwzględnione zostaną kwestie, takie jak: transport drogowy, ergonomia, dostępność usług publicznych, dostępność pracy. Ratusz zdaje sobie sprawę, że to właśnie mieszkańcy są w stanie najlepiej wskazać newralgiczne i najbardziej problematyczne obszary w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Trzy etapy na drodze do doskonalenia miasta

Biuro Rozwoju poinformowało, że planowo program ma składać się z trzech etapów. Wspomniane wcześniej konsultacje stanowią pierwszy z nich, mają one pozwolić na rozpoznanie potrzeb mieszkańców wybranych osiedli i ich potencjału.

Podczas drugiego etapu rozpoczną się niezbędne prace projektowe. Po ich ukończeniu efekty zostaną poddane publicznej ocenie i dalszym konsultacjom. Ostatnim etapem ma być publikacja szczegółowego opracowania „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”. Materiał ten ma w założeniach ratusza stanowić wsparcie merytoryczne dla jednostek samorządowych, rad osiedli i dla mieszkańców, m.in. w ramach realizacji działań związanych ze zwycięskimi projektami Budżetu Obywatelskiego. Będzie to kompendium wiedzy o potrzebach użytkowników danego terenu.

Spacery konsultacyjne i ankiety dla mieszkańców wybranych osiedli będą trwały do końca maja. Raport z tych działań ma być przygotowany najpóźniej do końca czerwca bieżącego roku. W przeprowadzaniu konsultacji biorą udział m.in. Fundacja na rzecz Studiów Europejskich, Stowarzyszenie „Żółty Parasol” i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.