Wrocław planuje tworzyć „osiedla kompletne”

W styczniu 2019 roku prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk zainicjował spotkanie z przedstawicielami firm  deweloperskich, na którym omawiał możliwości budowy na terenie miasta tzw. „osiedli kompletnych”. Na początku maja Biuro Rozwoju Wrocławia rozpoczęło przeprowadzanie konsultacji społecznych w tej kwestii i uruchomiło program rozwojowy pod analogiczną nazwą.

Program stanowi kontynuację i rozwinięcie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia na rok 2019”. Niemniej w związku z samym programem podkreśla się długie tradycje Wrocławia w wysiłkach na rzecz tworzenia komfortowych warunków bytowych dla mieszkańców. Mówi się nawet o kontynuowaniu przedwojennej tradycji tzw. „WUWA”, czyli próby stworzenia „osiedla wzorcowego” na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Obecnie, przy pomocy prowadzony konsultacji, mieszkańcy Wrocławia zyskają wpływ na plan zagospodarowania przestrzennego i będą mogli wskazać, co ich zdaniem należy poprawić. W tym roku w programie wezmą udział cztery osiedla – Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe. Przy doborze regionów kierowano się ich urbanistycznym zróżnicowaniem, co pozwoli na wypracowanie w ramach programu rozwiązań skutecznych dla osiedli o bardzo różnorodnym charakterze.

Chcemy zgłębić naszą analizę, tak aby powstała znacznie bardziej szczegółowa wizja, dająca nam perspektywę myślenia o realnych i rzeczywistych potrzebach tak nas, jako mieszkańców Wrocławia, jak i Rad Osiedla poszczególnych obszarów miasta – powiedział Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Każdy obszar, na którym realizowany będzie nasz projekt, jest zdecydowanie różny. Ma inny charakter, inny styl zamieszkania i to było główne założenie wyboru pierwszych osiedli, nad którymi będziemy pracować – podkreślił Łukasz Medeksza, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.

Co to jest „osiedle kompletne”?

Specjaliści z wrocławskiego Biura Rozwoju definiują „osiedle kompletne” w sposób prosty – jest to takie osiedle, na którym dobrze się mieszka. Przez „mieszka się dobrze” rozumieją z kolei sytuację, w której miejsce zamieszkania spełnia wszystkie podstawowe potrzeby swoich mieszkańców, a jednocześnie ma swój unikalny charakter oraz zapewniony dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych. Podkreślają, że dla każdego z wybranych subregionów miasta pojęcie „kompletne” będzie oznaczało coś zupełnie innego – a co dokładnie, to już określą trwające konsultacje.

Ratusz podkreśla, że miastu zależy na komforcie wszystkich mieszkańców, zarówno osób młodych, jak i osób starszych i niepełnosprawnych. Z tego powodu w programie uwzględnione zostaną kwestie, takie jak: transport drogowy, ergonomia, dostępność usług publicznych, dostępność pracy. Ratusz zdaje sobie sprawę, że to właśnie mieszkańcy są w stanie najlepiej wskazać newralgiczne i najbardziej problematyczne obszary w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Trzy etapy na drodze do doskonalenia miasta

Biuro Rozwoju poinformowało, że planowo program ma składać się z trzech etapów. Wspomniane wcześniej konsultacje stanowią pierwszy z nich, mają one pozwolić na rozpoznanie potrzeb mieszkańców wybranych osiedli i ich potencjału.

Podczas drugiego etapu rozpoczną się niezbędne prace projektowe. Po ich ukończeniu efekty zostaną poddane publicznej ocenie i dalszym konsultacjom. Ostatnim etapem ma być publikacja szczegółowego opracowania „Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych”. Materiał ten ma w założeniach ratusza stanowić wsparcie merytoryczne dla jednostek samorządowych, rad osiedli i dla mieszkańców, m.in. w ramach realizacji działań związanych ze zwycięskimi projektami Budżetu Obywatelskiego. Będzie to kompendium wiedzy o potrzebach użytkowników danego terenu.

Spacery konsultacyjne i ankiety dla mieszkańców wybranych osiedli będą trwały do końca maja. Raport z tych działań ma być przygotowany najpóźniej do końca czerwca bieżącego roku. W przeprowadzaniu konsultacji biorą udział m.in. Fundacja na rzecz Studiów Europejskich, Stowarzyszenie „Żółty Parasol” i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.