Wrocławska Elektrownia Słoneczna już działa

Wrocławska Elektrownia Słoneczna już działa

To największa rozproszona elektrownia w Polsce i unikatowa w Europie. Na dachach 35 wieżowców zamontowano łącznie 2771 paneli fotowoltaicznych. Moc elektrowni to blisko 0,75 MW. Z tej energii korzysta już 15 tys. wrocławian.

Inwestycję zrealizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach ogólnopolskiego programu Prosument.

Rekordowy projekt w liczbach

Panele zostały zamontowane na dachach 35 wysokich budynków należących do SM Wrocław-Południe. Zajmują one w sumie powierzchnię 0,5 ha. Moc elektryczna wszystkich instalacji to 739 kWp. Elektrownia będzie rocznie produkować 700 tys. kWh energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozproszonej elektrowni słonecznej na taką skalę nie było dotąd w Polsce i jest unikatowa w Europie.

– Jesteśmy dziś największym producentem rozproszonej energii odnawialnej w Polsce, ale naszym celem nie było oczywiście bicie rekordów. Za skalą tego przedsięwzięcia przemawiają konkretne korzyści. Produkcja energii ze źródeł rozproszonych nie wymaga kosztownych nakładów na infrastrukturę, jak linie przesyłowe, stacje transformatorowe i inne urządzenia systemu energetycznego. Ta czysta energii daje także bardzo wymierne profity ekonomiczne dla wszystkich spółdzielców – podkreśla Józef Śnieżek, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.
Produkowana energia jest wykorzystywana na potrzeby infrastruktury w częściach wspólnych budynków, zasilając m. in. windy, maszynownie czy oświetlenie korytarzy. Po uruchomieniu wszystkich instalacji wchodzących w skład elektrowni z taniego prądu korzysta już 15 tys. wrocławian. Do tej pory ich rachunki za prąd wynosiły w sumie blisko 1 mln zł rocznie. Teraz, według szacunków, przez cały rok spółdzielcy zaoszczędzą nawet 337 tys. zł.

Spółdzielnia wykorzystała na inwestycję 4,2 mln zł z programu Prosument, z czego 1,7 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji, a 2,5 mln zł w formie pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach.

Fotowoltaika jak tysiące drzew

Dzięki wrocławskiej elektrowni do atmosfery trafi rocznie mniej o 614 ton CO2. Żeby to lepiej zobrazować: to tyle, ile przez cały rok jest w stanie pochłonąć 50 tys. drzew, czyli las o powierzchni ponad 150 hektarów.

Od początku wspierałem spółdzielnię w realizacji tego ambitnego zamierzenia. Trzeba dążyć do ograniczania emisji CO2 i innych szkodliwych substancji, by chronić nasze środowisko. To przedsięwzięcie doskonale wpisuje się realizację tego celu. Elektrownia słoneczna na dachach budynków pomaga też w realizacji zobowiązań Polski w Unii Europejskiej – 15% energii z OZE do roku 2020  – mówi dr Aureliusz Mikłaszewski, prezes Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego, mieszkaniec jednego z budynków z elektrownią słoneczną.

07 Materiał SM Wrocław Południe

Montaż paneli fotowoltaicznych na wysokościach

Panele wraz z niezbędną infrastrukturą zamontowane zostały na dachach wieżowców z wykorzystaniem rozwiązań firmy Sunfixings Ltd z Wielkiej Brytanii. Prace były prowadzone na wysokości powyżej 30 metrów w technologii balastowej.
– Przyjęliśmy rozwiązanie w tej skali nie stosowane jeszcze w Polsce. Jego zalety to brak ingerencji w pokrycia papowe dachów płaskich, a także mobilność. W każdym momencie system Light Tegra możemy zdemontować i dostać się do odpowiedniej części dachu – mówi Marek Dera, wiceprezes SM Wrocław-Południe.

Podkreśla, że przy realizacji elektrowni zastosowano kilka innych nowoczesnych rozwiązań. Dotyczy to w szczególności paneli fotowoltaicznych ze zwiększającą wydajność technologią PERC oraz falowników firmy Fronius Symo, dzięki którym produkcją energii można zarządzać zdalnie, a także śledzić pracę elektrowni on-line. Wystarczy wejść na stronę spółdzielni w zakładkę „Energia Słoneczna”. Po kliknięciu w jedną z lokalizacji widać m.in. produkcję energii w danej chwili, bilans energetyczny i ekonomiczny w różnych okresach pracy elektrowni. Dodatkowo na stronie można obserwować aktualną i prognozowaną pogodę we Wrocławiu.

Inwestycje w zieloną energię pozwalają spółdzielcom czy indywidualnym odbiorcom na efektywne zarządzanie kosztami gospodarki energetycznej.

– Wpisują się też w świadomy i odpowiedzialny za otoczenie biznes. Energia odnawialna jest dla każdego i, co warto podkreślić, nakłady poniesione na inwestycję zwracają się nawet już po siedmiu latach –  mówi Paweł Merkel, dyrektor zarządzający firmy Talo Energy, wykonawcy prac.

Elektrownia w liczbach:

 • 0,5 ha powierzchni dachów wykorzystano pod panele fotowoltaiczne.
 • 35 elektrowni słonecznych na dachach budynków,
 • 614 ton CO2 rocznie mniej emisji, co odpowiada asymilacji gazu cieplarnianego przez około 150 ha lasu czyli 50.000 drzew,
 • 739 kWp – łączna moc zainstalowanych elektrowni,
 • 700 tys. kWh rocznie produkcji energii elektrycznej z OZE,
 • 2771 szt. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachach,
 • 15 tys. mieszkańców Spółdzielni korzysta z prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne na potrzeby infrastruktury w częściach wspólnych budynków, zasilającego m. in. windy, hydrofornie, czy oświetlenie korytarzy, wejść, otoczenia,
 • 15,5 tys. zł oszczędności (wcześniej ponad 16,5 tys. zł, obecnie rachunek wyniósł 1.081,31 zł za rok) dla 70 mieszkań w rachunkach za prąd dostarczany do części wspólnych budynku w ciągu roku. Dane dotyczą pierwszej pilotażowej elektrowni słonecznej przy ul. Świeradowskiej uruchomionej w ubiegłym roku,
 • 330 tys. zł rocznie oszczędności za prąd z 35 elektrowni dla mieszkańców, przy kosztach dla wszystkich 102 budynków w spółdzielni blisko 1 min zł rocznie,
 • 1,7 mln zł dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu,
 • 2,5 mln zł pożyczki na realizację projektu z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.