Wysokosprawne systemy kogeneracyjne w Koninie z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Ponad 22,5 miliona złotych dofinansowania przyznano spółce R.E. Kogeneracja z Poznania, która wybuduje wysokosprawny system kogeneracyjny. Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej. 

Oprócz dofinansowania spółka otrzymała też preferencyjny kredyt w wysokości 3 milionów złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na gruntowną modernizację systemu. 
Fotowoltaika od Columbus Energy

 

Projekt „Rozbudowa kompleksu gorzelnianego przy ulicy Brunatnej w Koninie, obręb Maliniec” realizowany jest przez R.E. Kogeneracja. Umowa w sprawie wsparcia finansowego i dofinansowania podpisana została 19 lipca 2018 w siedzibie Funduszu w Warszawie pomiędzy zastępcą prezesa zarządu Fundacji, Arturem Michalskim a prezesem R.E. Kogeneracja, Krzysztofem Szymanderą. 

Dzięki dofinansowaniu firma uzyska możliwość wytwarzania prądu i ciepła na drodze wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem biomasy. Łączna moc systemu wynieść ma 4,32 MW. Dzięki tej inwestycji emisja gazów cieplarnianych zmniejszyć się ma się o prawie 28,5 tysiąca ton dwutlenku węgla na rok. Efekt ekologiczny ma zostać potwierdzony do końca stycznia 2020 roku. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 37 milionów złotych.