Wyzwania elektromobilności tematem konferencji w Rzeszowie

Rozwój elektromobilności oraz energetyczne bezpieczeństwo były przedmiotem dyskusji podczas dwudniowej konferencji odbywającej się na Politechnice Rzeszowskiej.

Program „e-Mobility” zainicjowany przez Grupę Kapitałową PGE wpisuje się w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii. Wspieramy rozwój elektromobilności we wszystkich etapach, stosując na każdym z nich metody adekwatne do wyzwań i potrzeb – powiedział podczas konferencji Jan Mądrzak wiceprezes PGE Obrót.

Zagadnienia energetyczne zdominowane zostały przez dwa duże bloki. Jeden, dotyczący kwestii bezpieczeństwa energetycznego w kontekście regulacji Unii Europejskiej. Wpływ tych uwarunkowań na sektor elektroenergetyczny omówił Bolesław Jankowski, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Drugi duży blok poświęcony był nowym wyzwaniom, przed którymi staje cały sektor energetyczny, gdzie najwięcej miejsca poświęcono elektromobilności.

Trudno myśleć o rozwoju polskiego samochodu elektrycznego bez prac nad konieczną infrastrukturą. GK PGE stara się równoważyć to zaangażowanie, tak aby było ono, jak najbardziej efektywne i wykorzystywało nasz potencjał – powiedział Jan Mądrzak. Wiceprezes PGE Obrót podkreślił, że zgodnie z przygotowanym planem działania w tym obszarze, firma będzie ustawiać punkty ładowania tam, gdzie system już jest przygotowany i gdzie docelowo będzie zapotrzebowanie. Stąd współpraca z kilkoma polskimi miastami – Rzeszowem, Łodzią, Lublinem i Krakowem.

W rozwoju elektromobilności, z punktu widzenia PGE bardzo ważna jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. Jako przykład dobrych praktyk można przytoczyć rozwiązania przyjęte w Rzeszowie: władze miasta zezwoliły tam na jazdę samochodem elektrycznym po bus pasach oraz na darmowe parkowanie takimi pojazdami w centrum miasta. Miasto ogłosiło przetarg na 10 autobusów elektrycznych i budowę trzech stacji ładujących.

Bardzo zaawansowane prace nad rozwojem stacji ładowania trwają w Łodzi. Jesienią będzie tam można korzystać z efektów tych działań. Dodatkowo Grupa PGE zapowiedziała opracowanie systemu zachęt dla posiadaczy samochodów elektrycznych m.in. preferencyjne stawki dla klientów za sesje ładowania na publicznych stacjach ładowania oraz preferencyjne stawki użytkowania wolnych stacji ładowania dla klientów flotowych w pierwszym roku umowy. Jednym z problemów wymagających rozwiązania jest zagospodarowanie tworzącego się złomu akumulatorowego. PGE wspiera recykling baterii z samochodów, dając im „drugie życie” poza pojazdami.

Zainicjowany został (obecnie oceniany przez NCBR w celu udzielenia współfinansowania) projekt recyklingu złomu bateryjnego, który w założeniu ma rozwiązać spodziewany problem dużej ilości zużytych baterii litowo – jonowych.