Wzrost cen energii elektrycznej za I kwartał 2020 r.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację dotyczącą średniej ceny energii elektrycznej za I kwartał 2020 roku na rynku hurtowym. Stawka wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 49a ustawy Prawa energetycznego okazała się wyższa od wszystkich wcześniejszych kwartalnych cen energii, począwszy od 2010 roku.

Cena energii za pierwszy kwartał 2020 roku wyniosła 235,44 zł/MWh, co oznacza wzrost w porównaniu do średniej ceny z czwartego kwartału 2019 r. (223,36 zł/MWh), ceny za analogiczny kwartał ubiegłego roku (221,28 zł/MWh) oraz pierwszy kwartał 2018 roku (171,85 zł/MWh). Jak podaje URE, została wyliczona na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Cena 235,44 zł/MWh za I kwartał nie uwzględnia podatku VAT, akcyzy oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia, a także opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W pierwszym kwartale 2020 roku spadł również wolumen obrotu energią elektryczną – obliczany zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne – i wyniósł 10,12 TWh. W analogicznym kwartale 2019 roku wynosił on 15,08 TWH, natomiast w czwartym kwartale 2019 r. wynosił 12,08 TWh. 

Jak zaznacza URE, przedstawiona cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych – istotny wpływ na poziom ceny wyznaczanej zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne mają kontrakty zawierane z dużym wyprzedzeniem ( dwuletnim lub rocznym). Urząd nie podał jeszcze ceny wyliczonej zgodnie z  art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne za pierwszy kwartał 2020 roku.

Źródło: gramwzielone.pl