Zdecentralizowane systemy OZE: analiza status-quo

Konieczność równoważenia lokalnej produkcji i zużycia energii sprawia, że wzmacnia się pozycja zdecentralizowanych systemów wytwarzania energii z OZE – twierdzą naukowcy z Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju i Technologii w Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu.

Jak dowiadujemy się z analizy opublikowanej w portalu Advanced Science News przez Davida Grosspietscha, Marissę Saenger i Bastiena Giroda, zdecentralizowane systemy energii odnawialnej stanowią szansę sprostania wyzwaniu, jakim jest równoważenie produkcji i zużycia energii w skali lokalnej. Takie systemy obejmują połączone ze sobą budynki, które zasilane są odnawialnymi źródłami energii, łącząc w sobie wiele nośników energii, a także wykorzystują systemy magazynowania i technologie konwersji (np. pompa ciepła, elektrolizer). Na poziomie systemu mogą one obejmować pojedyncze budynki, takie jak domy wielorodzinne, grupy budynków w dzielnicach i osiedlach lub nawet całe dzielnice miast.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pomimo wysokich kosztów początkowych inwestycji systemy te mogą przynieść wiele korzyści. Główną z nich jest fakt, że poprzez zwiększenie zużycia własnego energii elektrycznej wytwarzanej na miejscu mogą znacznie obniżyć ogólne koszty energii. Ponadto wykazują one duży potencjał synergii i wysoką elastyczność operacyjną, poprawiając w ten sposób wykorzystanie zasobów wejściowych, łagodząc obciążenie lokalnej sieci i redukując straty transmisji i dystrybucji oraz zapewniając bardziej niezawodne dostawy energii.

Obecnie istnieje już kilka udanych wdrożeń zdecentralizowanych systemów energii odnawialnej w różnych aplikacjach i różnorodnych konfiguracjach technicznych. Obejmują one układy od połączonych dzielnic w środowisku miejskim do systemów autarkicznych na obszarach oddalonych lub wyspiarskich.

Tendencja dążenia do wdrożenia jak największej liczby zdecentralizowanych systemów energetycznych będzie prawdopodobnie egzekwowana w przyszłości ze względu na powszechny trend obniżania kosztów, dalszy postęp technologiczny i dążenie do łączenia różnych sektorów – na przykład energii, mobilności i przemysłu.