Zespół badaczy z USA produkuje biodiesla z mokrych odpadów organicznych

Naukowcy w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Nature Sustainability” poinformowali o stworzeniu biopaliwa kompatybilnego z silnikami diesla. Substancja wytworzona z mokrych odpadów (świńskich odchodów i resztek jedzenia) ma takie same właściwości spalania, jak olej napędowy i może być bezpośrednio z nim mieszana w celu poprawy ekologii tego paliwa.

Pokazanie, że biopaliwa mogą być produkowane w zrównoważony sposób jest ogromnym krokiem w przód”, mówi Brajendra K. Sharma, naukowiec z Centrum Technologii Zrównoważonych na Uniwersytecie Illinois w USA.

Badaniami kierował profesor Yuanhui Zhang, któremu pomagał student, Wan-Ting. Za testy nowego paliwa odpowiedzialny był prof. Chia-Fon Lee i jego student Timothy Lee (na zdjęciu). „Stany Zjednoczone produkują rocznie 79 milionów ton bioodpadów z przemysłu zwierzęcego i przetwórstwa roślin”, wyjaśniają. Liczba ta będzie się tylko zwiększać z czasem i postępującą urbanizacją.

Produkcja paliwa z tych odpadów jest problematyczna – głównym wyzwaniem jest suszenie ich, które może pochłonąć tyle energii, ile w zamian da otrzymane paliwo, czyniąc cały proces mało opłacalnym energetycznie. Naukowcy z Illinois zaproponowali jako potencjalne obejście problemu wykorzystanie upłynniania hydrotermalnego (HTL), ponieważ wykorzystuje ono wodę, jako jeden z reagentów i przetwarza bioodpady na substancje podobną do ropy naftowej, która może być dalej przetworzona w paliwo.

Wcześniejsze badania pokazały już, że HTL pozwala na otrzymywanie użytecznego paliwa. Teraz połączono ten proces z kolejnym krokiem – destylacją i estryfikacją – by otrzymać biopaliwo do silników diesla.

Nasza grupa opracowała pilotażowy reaktor HTL do produkcji biopaliw”, mówi Chen. „Udało nam się otrzymać paliwa, które dodawaliśmy do oleju napędowego w 10-20%, otrzymując 96-100% mocy w porównaniu z normalnym paliwem, a także podobny poziom emisji”, podają badacze z Illinois.

Instalacja do produkcji paliwa znajduje się na przyczepie, dzięki czemu jest mobilna. Może przetworzyć dziennie około tony odpadów i wyprodukować niemalże 115 litrów oleju.

Źródło: nature.com