Zieloni lobbyści zachęcają do zwiększenia celów udziału OZE w Europie

Szereg europejskich stowarzyszeń handlowych zajmujących się technologiami ekologicznymi wystosowało list otwarty do członków parlamentu europejskiego, wzywający do zwiększenia celów udziału OZE w miksie energetycznym UE. Jak wzywają sygnatariusze listu, unia powinna postawić sobie za cel osiągnięcie 35% OZE w miksie do roku 2030 roku.

List trafił do parlamentu w przededniu dyskusji na temat raportu Blanco-Lopez, który prezentowany będzie w Komisji do spraw Przemysłu, Badań i Energii. Jak czytamy w liście, celowanie w jakąkolwiek wartość poniżej 35% byłoby spowolnieniem rozwoju sektora OZE w przyszłej dekadzie, w porównaniu z obecnym tempem jego rozwoju.

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zaproponowany przez Komisję Europejską pod koniec zeszłego roku zakłada do 2030 roku uzyskanie 27% OZE w miksie. „Cel Komisji pozbawiony jest ambicji i spowolni rozwój OZE po 2020 roku” czytamy w liście.

„Dlatego też zachęcamy do wsparcia ustalenia celu OZE na poziomie co najmniej 35%, jako minimum, które pozwoli zachować obecną prędkość rozwoju tego szybko rosnącego sektora przemysłu i sprawi, że Europa uzyska lepsze warunki ekonomiczne, wynikające z stałego i zrównoważonego rozwoju źródeł energii”.

Sygnatariuszami listu są między innymi Ocean Energy Europe, Solar Power Europe i Europejskie Stowarzyszenie Biomasy.