Zielony rok dla Szczecina. W 2020 udało się posadzić 4500 drzew i 25 tysięcy krzewów

Podczas gdy wiele polskich miejscowości ogarnia betonoza, Szczecin zaprzecza temu trendowi. Akcje sadzenia roślin trwają nieprzerwanie. Władze miasta zapowiadają, że to nie wszystko. W 2021 roku jest plan zagospodarowania jeszcze większej przestrzeni na tereny zielone.

Wszędzie zieleń

Drzewa i krzewy pojawiają się nie tylko w szczecińskich parkach. Rośliny zdobią też tereny silnie zurbanizowane – pojawiają się wzdłuż ulic, przy placówkach państwowych i oświatowych, czy też wzdłuż pasów drogi. Podjęto starania również o to, aby sadzonki były odpowiednio zróżnicowane i żaden gatunek nie zdominował danej przestrzeni. 

Gatunki nasadzeń są bardzo zróżnicowane. Objęły m.in. robinie, lipy, jarząby, klony, wiśnie, platany, kasztanowce, buki, graby, świerki, daglezje czy brzozy. Większość z nich jest sporych rozmiarów, bo dochodzi nawet do 5 metrów wysokości – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.

Niezrealizowane plany

Chociaż liczby robią wrażenie, ilość sadzonek miała być znacznie większa. Do ich rozprowadzania zamierzano wykorzystać szkolną młodzież i dzieci w ramach inicjatyw środowiskowych i ekologicznych. Niestety epidemia koronawirusa zredukowała plany władz miasta. Z planowanych 20 tysięcy udało się posadzić wspomniane 4500.

Największe nasadzenia planowane są na zachwaszczonych nieużytkach (np. przy ulicy Jaworowej) oraz na terenach rekreacyjnych (np. przy jeziorze Głębokim).

Inne zielone inicjatywy

Władze miasta podjęły rezolucję, która określa wkład i tempo rozwoju terenów zielonych Szczecina. Dokument nosi nazwę Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin. Urzędnicy przy jego tworzeniu skorzystali z pomocy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Odnosi się on do inwestycji miejskich i określa, jakie wytyczne powinny być spełnione pod względem wspierania ekologii i ochrony środowiska. Zakłada on między innymi zielone strefy dla pieszych, woonerfy, czy naturalne elewacje budynków. 

Szczecin zarezerwował również teren dla łąk kwietnych mających szczególne znaczenie dla owadów zapylających. W ciągu 2020 roku miały one łączną powierzchnię 32 tysiące metrów kwadratowych.